Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zápisnice 2013

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_miestnej_samosprávy_obce_Skároš,_konaného_dňa_08.03.2013 (PDF 345 kB) Stiahnuté: 241x | 25.05.2016

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_miestnej_samosprávy_obce_Skároš,_konaného_dňa_03.04.2013 (PDF 412 kB) Stiahnuté: 282x | 25.05.2016

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_miestnej_samosprávy_obce_Skároš,_konaného_dňa_ 25.06.2013 (PDF 857kB) Stiahnuté: 267x | 25.05.2016

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_miestnej_samosprávy_obce_Skároš,_konaného_dňa_15.08.2013 (PDF 3663kB) Stiahnuté: 294x | 25.05.2016

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_miestnej_samosprávy_obce_Skároš,_konaného_15.11.2013 (PDF 3018 kB) Stiahnuté: 249x | 25.05.2016

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_miestnej_samosprávy_obce_Skároš,_konaného_dňa_17.12.2013 (PDF 7104 kB) Stiahnuté: 253x | 25.05.2016

Zápisnice 2012

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_miestnej_samosprávy_obce_Skároš,_konaného_dňa_01.03.2012 (PDF 395 kB) Stiahnuté: 265x | 04.06.2016

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_miestnej_samosprávy_obce_Skároš,_konaného_dňa_02.05.2012 (PDF 745 kB) Stiahnuté: 280x | 25.05.2016

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_miestnej_samosprávy_obce_Skároš, _konaného_dňa_06.06.2012 (PDF 532kB) Stiahnuté: 254x | 25.05.2016

Zápisnica zo_zasadnutia_OZ_miestnej_samosprávy_obce_Skároš,_konaného_dňa_27.06.2012 (PDF 811kB) Stiahnuté: 319x | 25.05.2016

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_mistnej_samosprávy_obce_Skároš,_konaného_dňa_15.08.2012 (PDF 367 kB) Stiahnuté: 213x | 25.05.2016

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_miestnej_samosprávy_obce-Skároš,_konaného_dňa_24.10.2012 (PDF 393 kB) Stiahnuté: 219x | 25.05.2016

Zápisnica_zozasadnutia_OZ_miestnej_samosprávy_obce_Skároš,_konaného_dňa_27.11.2012 (PDF 733kB) Stiahnuté: 228x | 25.05.2016

Zápisnica_zo_zasadnutia_OZ_miestnej_samosprávy_obce_Skároš,_konaného_dňa_12.12.2012 (PDF 530 kB) Stiahnuté: 217x | 25.05.2016

Stránka