Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.07.2021

Poistná zmluva č. 9127004291

Poistná zmluva č. 9127004291

282,31 EUR Dvestoosemdesiatdva eur 31 centov

UNIQA

Obec Skároš

28.06.2021

DOHODA na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená v rámci národného projektu "Podpora zamestnanosti"

DOHODA č. 21/41/054/202

0,00 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice

Obec Skároš

15.06.2021

Zmluva o odbere a zhodnovaní odpadu č. 24/2021

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 24/2021

0,00 EUR

XYLO MACHINERY SK, s.r.o.

Obec Skároš

07.06.2021

Dodatok č. 12 k Poistnej zmluve č. 080-2023350

Dodatok č. 12

0,00 EUR Sedemstoosemnásť eur 77 centov

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Obec Skároš

24.05.2021

Zmluva o poskytnutí služieb č. 02/2021_SD

Zmluva o poskytnutí služieb

4 700,00 EUR Štyritisícsedemsto eur bez DPH

TENDERTEAM, s.r.o.

Obec Skároš

18.05.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fi

0,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Skároš

12.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rpstriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Obč. zák.

Zmluva č. 1421 396

1 400,00 EUR Tisícštyristo eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Skároš

12.05.2021

Dodatok k poistnej zmluve č. 0802023350

Dodatok č. 11

0,00 EUR

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Obec Skároš

03.05.2021

Zmluva o dielo, číslo Zhotoviteľa: ZoD 45/2021-CS

Zmluva o dielo

137 835,68 EUR Stotridsaťsedemtisícosemstotridsaťpäť eur 68 centov

COLAS Slovakia, a.s.

Obec Skároš

22.04.2021

Zmluva o posktovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o posktovaní služieb Mobilným Odberovým Mie

100,00 EUR Sto

Obec Čaňa

Obec Skároš

15.04.2021

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

1 000,00 EUR Tisíc eur

Táborák plus n.o.

Obec Skároš

15.04.2021

Dodatok č.1

Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/2019 o poskytnutí nenávr

Neuvedené

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Skároš

15.04.2021

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2 k Zmluve č.1/2019 o poskytnutí nenávr

Neuvedené

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Skároš

13.04.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/OV/2020

Dodatok č. 1

0,00 EUR

EURO-BAU s.r.o.

Obec Skároš

13.04.2021

Zmuva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

12.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

07.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

06.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

29.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR

Obec Čaňa

Obec Skároš

29.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

0,00 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Skároš

15.03.2021

Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluva o dielo

1 110,00 EUR Tisícstodesať eur

TERA green s.r.o.

Obec Skároš

15.03.2021

Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2021

2/2021

4 800,00 EUR Štyritisícosemsto eur

JEGON, s.r.o.

Obec Skároš

15.03.2021

Zmluva č. 01/2021 o poskytnutí služieb (poradenských a konzultačných)

01/2021

5 520,00 EUR Päťtisícpäťstodvadsať eur

ORIENS s.r.o.

Obec Skároš

04.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR

Obec Čaňa

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: