Menu
Obec Skároš
Skároš oficiálna stránka obce
Obec Skároš
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14. 6. 2024

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

53 760,42 EUR

DB construction s.r.o.

Obec Skároš

13. 6. 2024

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-24-0202/Textil

5,50 EUR

KOSIT a.s.

Obec Skároš

16. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce

3 000,00 EUR

Rímskokatolícka farnosť sv. Anny

Obec Skároš

16. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce

1 000,00 EUR

Reformovaný cirkevný zbor Skároš

Obec Skároš

10. 4. 2024

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

0,00 EUR

NATUR-PACK

Obec Skároš

27. 3. 2024

Dohoda č. 24/41/054/40

Dohoda č. 24/41/054/40

847,80 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Skároš

26. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO

Zmluva č.324 0687

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Skároš

26. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

450,00 EUR

Mesto Košice

Obec Skároš

5. 3. 2024

Zmluva o dielo č. 01/2024

Zmluva o dielo č. 01/2024

14 750,00 EUR

Ing. Gabriela Benešova - HomePro

Obec Skároš

27. 2. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

400,00 EUR

Obec Čaňa

Obec Skároš

12. 2. 2024

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131558

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím z

0,00 EUR

Energie2, a.s.

Obec Skároš

22. 1. 2024

Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo

Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo

1,00 EUR

Slovak Parcel Service s.r.o.

Obec Skároš

16. 1. 2024

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva č. mandanta 2/2024-ÚP

1 650,00 EUR

STANIM, s.r.o.

Obec Skároš

2. 1. 2024

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

29,00 EUR

CUBS plus, s.r.o.

Obec Skároš

6. 12. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

350,00 EUR

Obec Ždaňa

Obec Skároš

20. 11. 2023

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. ZM-KO-OD19-0953 2

0,00 EUR

KOSIT a.s.

Obec Skároš

16. 11. 2023

Kúpna zmluva - parcela reg.

Kúpna zmluva

1 050,00 EUR

Viera Juhászová a spol.

Obec Skároš

2. 11. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 24.02.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.02.2023

9 000,00 EUR

Ing. arch. Mariana Šimková

Obec Skároš

27. 10. 2023

Dohoda č. 23/41/010/59

Dohoda č.23/41/010/59

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Skároš

17. 10. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: ZM_SEP-IMRK2-2020-003963 zo dňa 27. januára 2021.

Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného f

201 628,31 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Skároš

9. 10. 2023

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

Mandátna zmluva

6 000,00 EUR

ABYS Slovakia s.r.o.

Obec Skároš

9. 10. 2023

Poistná zmluva č. 9127004291 - Dodatok č. 1 k poistnej zmluve

Dodatok č., 1 k poistnej zmluve č. 9127004291

1 186,60 EUR

UNIQA

Obec Skároš

4. 10. 2023

Dodatok č.1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1126/2022/UZ

Dodatok č.1 k zmluve o kontokor. úvere č.1126/2

50 000,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Skároš

27. 9. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certif

0,00 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Skároš

25. 9. 2023

Dohoda č. 23/41/054/1842

Dohoda č. 23/41/054/1842

410,64 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 459

Obec Skároš

Obec Skároš sa nachádza asi 20 km južne od okresného a krajského mesta Košice bezprostredne pri maďarskej štátnej hranici. Leží v juhovýchodnej časti košickej kotliny v podhorí Slanských vrchov východne od vodného toku Hornád. Stred obce Skároš leží na kóte 244 m.n.m.. Menšia časť chotára je odlesnenou pahorkatinou, v severnej a východnej časti sa nachádza rozsiahli dubový les.

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na