Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Interná smernica obce Skároš - Evidovanie, odpisovanie a účtovanie majetku 2011 Stiahnuté: 197x | 22.05.2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Skároš na 112015-042016 Stiahnuté: 166x | 19.07.2016

Organizačný poriadok Obecného úradu v Skároši 2004 Stiahnuté: 143x | 19.07.2016

Poriadok odmeňovania obce Skároš 2010 Stiahnuté: 178x | 19.07.2016

Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Skároš 2008 Stiahnuté: 158x | 19.07.2016

ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY V SKÁROŠI 2010 Stiahnuté: 149x | 19.07.2016

SMERNICA č. 1/2016 upravujúca postup verejného obstarávateľa obce Skároš pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže návrhov Stiahnuté: 235x | 20.12.2016

Smernica obce Skároš č.1/2014 o postupe obce Skároš ako verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 2014 Stiahnuté: 162x | 19.07.2016

SMERNICA pre interný postup organizácií pri aplikácii zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní 2006 Stiahnuté: 149x | 19.07.2016

Vnútorná smernica obce Skároš o zásadach tvorby a použitia sociálneho fondu zamestnávateľa Stiahnuté: 158x | 10.04.2017

Vnútorná smernica obce Skároš o zásadach tvorby a použitia sociálneho fondu zamestnávateľa 2011 Stiahnuté: 192x | 19.07.2016

Zásady odmeňovania členov komisií Obecného zastupiteľstva v Obci Skároš 2014 Stiahnuté: 146x | 19.07.2016

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Skároš 2011 Stiahnuté: 147x | 19.07.2016

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Obci Skároš 2014 Stiahnuté: 194x | 19.07.2016

Zásady postupu pri vybavovaní sťažnosti v podmienkach obce Skároš 2010 Stiahnuté: 132x | 19.07.2016

Stránka

  • 1