Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Interná smernica obce Skároš - Evidovanie, odpisovanie a účtovanie majetku 2011 Stiahnuté: 608x | 22.05.2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Skároš na 112015-042016 Stiahnuté: 350x | 19.07.2016

Organizačný poriadok Obecného úradu v Skároši 2004 Stiahnuté: 341x | 19.07.2016

Poriadok odmeňovania obce Skároš 2010 Stiahnuté: 482x | 19.07.2016

Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Skároš 2008 Stiahnuté: 381x | 19.07.2016

ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY V SKÁROŠI 2010 Stiahnuté: 317x | 19.07.2016

SMERNICA č. 1/2016 upravujúca postup verejného obstarávateľa obce Skároš pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb a súťaže návrhov Stiahnuté: 457x | 20.12.2016

Smernica obce Skároš č.1/2014 o postupe obce Skároš ako verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 2014 Stiahnuté: 339x | 19.07.2016

SMERNICA pre interný postup organizácií pri aplikácii zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní 2006 Stiahnuté: 333x | 19.07.2016

Vnútorná smernica obce Skároš o zásadach tvorby a použitia sociálneho fondu zamestnávateľa Stiahnuté: 459x | 10.04.2017

Vnútorná smernica obce Skároš o zásadach tvorby a použitia sociálneho fondu zamestnávateľa 2011 Stiahnuté: 502x | 19.07.2016

Zásady odmeňovania členov komisií Obecného zastupiteľstva v Obci Skároš 2014 - ZRUŠENÉ ku dňu 31.01.2019 Stiahnuté: 312x | 27.02.2019

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Skároš 2011 Stiahnuté: 286x | 19.07.2016

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Obci Skároš 2014 - ZRUŠENÉ ku dňu 31.01.2019 Stiahnuté: 372x | 27.02.2019

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Skároši a členov komisií obecného zastupiteľstva - neposlancov - účinné od 01.02.2019 Stiahnuté: 174x | 27.02.2019

Zásady postupu pri vybavovaní sťažnosti v podmienkach obce Skároš 2010 - ZRUŠENÉ ku dňu 30.01.2019 Stiahnuté: 302x | 27.02.2019

Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Skároš - účinné od 31.01.2019 Stiahnuté: 214x | 27.02.2019

Stránka

  • 1