Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Skároš

2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Skároš č. 8/2020 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Skároš Stiahnuté: 176x | 02.02.2021

Všeobecné záväzné nariadenie obce Skároš č. 1/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je na území obce Skároš zakázané alebo obmedzené Stiahnuté: 112x | 23.03.2021

Všeobecne záväzne nariadenie obce Skároš č.2/2021 na školský rok 2021/2022 Stiahnuté: 51x | 19.08.2021

2020

VZN o ochrane verejnej zelene a pravidlách na udržiavanie čistoty v obci Skároš Stiahnuté: 194x | 18.02.2020

VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Skároš Stiahnuté: 177x | 18.02.2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Skároš č. 3/2020 o organizácii miestného referenda Stiahnuté: 177x | 02.03.2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Skároš č. 4/2020 o úhradach za služby poskytnuté obcou Skároš Stiahnuté: 185x | 02.03.2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Skároš 6/2020 o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Skároš Stiahnuté: 126x | 06.07.2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Skároš č. 5/2020na školský rok 2020/2021 Stiahnuté: 142x | 12.08.2020

2019

Všeobecne záväzného nariadenia obce Skároš č. 1/2019 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Skároš Stiahnuté: 434x | 13.12.2019

Všeobecne záväzného nariadenia obce Skároš č.2/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 337x | 24.04.2019

Všeobecné záväzne nariadenie obce Skároš č. 3/2019 Stiahnuté: 388x | 16.09.2019

Všeobecné záväzné nariadenie obce Skároš č.4/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 213x | 13.12.2019

Všeobecné záväzné nariadenie obce Skároš č.5/2019 o miestnych daniach Stiahnuté: 246x | 13.12.2019

2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Skároš č.2/2018 na školský rok 2018/2019 Stiahnuté: 469x | 16.08.2018

2017

Všeobecne záväzne nariadenie obce Skároš č. 1/2017 na školský rok 2017/2018 Stiahnuté: 583x | 15.08.2017

2016

Všeobecne záväzne nariadenie obce Skároš č.3/2016 na školský rok 2016/2017 Stiahnuté: 525x | 17.08.2016

Všeobecné záväzné nariadenie obce Skároš č. 2/2016 o nakladní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Skároš Stiahnuté: 896x | 04.07.2016

Všeobecne_záväzného_nariadenie_obce_Skároš_č._1/2016 (Doc. 90 kB) Stiahnuté: 558x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenia_obce_Skároš_č.3/2015_o_miestnych_daniach (Doc. 155 kB) Stiahnuté: 605x | 26.05.2016

Stránka