Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Skároš

2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Skároš č. 8/2020 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Skároš Stiahnuté: 96x | 02.02.2021

Všeobecné záväzné nariadenie obce Skároš č. 1/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je na území obce Skároš zakázané alebo obmedzené Stiahnuté: 49x | 23.03.2021

2020

VZN o ochrane verejnej zelene a pravidlách na udržiavanie čistoty v obci Skároš Stiahnuté: 147x | 18.02.2020

VZN o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Skároš Stiahnuté: 129x | 18.02.2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Skároš č. 3/2020 o organizácii miestného referenda Stiahnuté: 131x | 02.03.2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Skároš č. 4/2020 o úhradach za služby poskytnuté obcou Skároš Stiahnuté: 139x | 02.03.2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Skároš 6/2020 o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkarňach poskytujúcich služby na území obce Skároš Stiahnuté: 91x | 06.07.2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Skároš č. 5/2020na školský rok 2020/2021 Stiahnuté: 93x | 12.08.2020

2019

Všeobecne záväzného nariadenia obce Skároš č. 1/2019 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Skároš Stiahnuté: 363x | 13.12.2019

Všeobecne záväzného nariadenia obce Skároš č.2/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 296x | 24.04.2019

Všeobecné záväzne nariadenie obce Skároš č. 3/2019 Stiahnuté: 314x | 16.09.2019

Všeobecné záväzné nariadenie obce Skároš č.4/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 168x | 13.12.2019

Všeobecné záväzné nariadenie obce Skároš č.5/2019 o miestnych daniach Stiahnuté: 199x | 13.12.2019

2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Skároš č.2/2018 na školský rok 2018/2019 Stiahnuté: 404x | 16.08.2018

2017

Všeobecne záväzne nariadenie obce Skároš č. 1/2017 na školský rok 2017/2018 Stiahnuté: 516x | 15.08.2017

2016

Všeobecne záväzne nariadenie obce Skároš č.3/2016 na školský rok 2016/2017 Stiahnuté: 492x | 17.08.2016

Všeobecné záväzné nariadenie obce Skároš č. 2/2016 o nakladní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Skároš Stiahnuté: 848x | 04.07.2016

Všeobecne_záväzného_nariadenie_obce_Skároš_č._1/2016 (Doc. 90 kB) Stiahnuté: 523x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenia_obce_Skároš_č.3/2015_o_miestnych_daniach (Doc. 155 kB) Stiahnuté: 560x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariedenie_obce_Skároš_č. 2/2015_o_umiestňovaní_volebných_plagátov (Doc. 57 kB) Stiahnuté: 458x | 26.05.2016

Stránka