Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Skároš

2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._3/2012_na_šk._rok_2012-2013 (Doc. 134 kB) Stiahnuté: 264x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č. _2/2012_o_záväznej_časti_Zmien_a_doplnkov_č.1_územného_plánu_Obce_Skároš (Doc. 88 kB) Stiahnuté: 279x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._1 2012_o_niektorých_podmienkach_držania_psov_na_území_Obce_Skároš (Doc. 118 kB) Stiahnuté: 238x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._1/2011_Zásady_hospodárenie (Doc. 140kB) Stiahnuté: 205x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._4/2010 (Doc. 62 kB) Stiahnuté: 165x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._3/2010 (Doc. 103kB) Stiahnuté: 174x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._2/2010 (Doc. 217kB) Stiahnuté: 165x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._1/2010_na_rok_2010-2011 (Doc. 124kB) Stiahnuté: 166x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._6/2009 (Doc. 61kB) Stiahnuté: 153x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._5/2009 (Doc. 124kB) Stiahnuté: 165x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._4/2009_o_predvolebnej_názornej_agitácií_a_propagácií (Doc. 70kB) Stiahnuté: 175x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._3/2009 (Doc. 99kB) Stiahnuté: 166x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._2/2009 (Doc. 214 kB) Stiahnuté: 180x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._1/2009 (PDF 131kB) Stiahnuté: 163x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_obce_Skaroš_č._6/2008_o_úhradách_za_služby (PDF 78 kB) Stiahnuté: 165x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._5/2008 (PDF 150 kB) Stiahnuté: 169x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._4/2008_o_opatrovateľskej_službe_a_o_výške_úhrady (PDF 84kB) Stiahnuté: 162x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._3/2008_o_závaznej_časti_ÚP_obce_Skároš (PDF 68 kB) Stiahnuté: 155x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._2/2008 (PDF 86kB) Stiahnuté: 162x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._2/2007_o_mietnzch_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady (PDF 131kB) Stiahnuté: 165x | 26.05.2016

Stránka