Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Skároš

2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._3/2009 (Doc. 99kB) Stiahnuté: 230x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._2/2009 (Doc. 214 kB) Stiahnuté: 294x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._1/2009 (PDF 131kB) Stiahnuté: 267x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_obce_Skaroš_č._6/2008_o_úhradách_za_služby (PDF 78 kB) Stiahnuté: 285x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._5/2008 (PDF 150 kB) Stiahnuté: 293x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._4/2008_o_opatrovateľskej_službe_a_o_výške_úhrady (PDF 84kB) Stiahnuté: 263x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._3/2008_o_závaznej_časti_ÚP_obce_Skároš (PDF 68 kB) Stiahnuté: 257x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._2/2008 (PDF 86kB) Stiahnuté: 275x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._2/2007_o_mietnzch_daniach_a_miestnom_poplatku_za_komunálne_odpady (PDF 131kB) Stiahnuté: 269x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._1/2007_o_nakladaní_s_komunálnymi_odpady (PDF 101kB) Stiahnuté: 304x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č. 4 2011_o_úhradách_za_služby_poskytnuté_obcou_Skároš (Doc. 92 kB) Stiahnuté: 241x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._2/2011_na_šk._rok_2011-2012 Doc. 131kB) Stiahnuté: 231x | 26.05.2016

Všeobecne_záväzné_nariadenie_ obce_Skaroš_č._3/2011,_ktorým_sa_vydáva_Prevádzkový_poriadok_pohrebiska_Obce_Skároš (Doc. 145 kB) Stiahnuté: 250x | 26.05.2016

Všeobecne záväzné nariadeni obce Skároš č. 4/2016 o poskytnutých dotáciách. Stiahnuté: 193x | 15.12.2016

Stránka