Navigácia

Výber jazyka

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Obsah

Predaj a nájom majetku obce

2018 - predaj majetku obce

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Skároš ako prípad hodný osobitného zreteľa (novovytvor.parc. reg. "C" č.848/4, 848/3 a ďalšie) Stiahnuté: 145x | 02.07.2018

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Skáro ako prípad hodný osobitného zreteľa parcela reg. "C" č. 854 Stiahnuté: 52x | 23.10.2018

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Skároš ako prípad hodný osobitného zreteľa parcela reg. "C č. 853/5 Stiahnuté: 50x | 23.10.2018

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Skároš ako prípad hodný osobitného zreteľa parcela reg. C" č. 452/3 Stiahnuté: 42x | 23.10.2018

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Skároš ako prípad hodný osobitného zreteľa parcela reg. "C" č. 452/12 Stiahnuté: 49x | 23.10.2018

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Skároš ako prípad hodný osobitného zreteľa parcela reg. "C" č. 452/13 Stiahnuté: 49x | 23.10.2018

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Skároš ako prípad hodný osobitného zreteľa parcela reg. "C" č. 452/14 Stiahnuté: 43x | 23.10.2018

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Skároš ako prípad hodný osobitného zreteľa parcela reg. "C" č. 453/5 a 785/31 Stiahnuté: 48x | 23.10.2018

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Skároš ako prípad hodný osobitného zreteľa parcela reg. "C" č. 785/28 Stiahnuté: 50x | 23.10.2018

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Skároš ako prípad hodný osobitného zreteľa parcela reg. "C" č. 453/6 a 785/30 Stiahnuté: 44x | 23.10.2018

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Skároš ako prípad hodný osobitného zreteľa parcela reg. "C" 785/27, 453/7, 785/29 Stiahnuté: 51x | 23.10.2018

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vovlastníctve Obce Skároš ako prípad hodný osobitného zreteľa parcela reg. "C" č. 453/8 a 785/32 Stiahnuté: 68x | 23.10.2018

2014 - predaj majetku obce (dom s.č. 221)

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Skároš priamym predajom - zámer Stiahnuté: 339x | 03.06.2016

Podmienky priameho predaja k. ú Skároš Stiahnuté: 286x | 03.06.2016

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 201x | 03.06.2016

Vyhlásenie záujemcu Stiahnuté: 219x | 03.06.2016

Cenová ponuka FO Stiahnuté: 233x | 03.06.2016

2014 - nájom majetku obce (parcela č. 646)

Zámer realizovať prenechanie majetku Obce Skároš do nájmu Stiahnuté: 223x | 03.06.2016

Podmienky nájmu parc. reg. „C“ Č. 646/1, k. ú. Skároš Stiahnuté: 340x | 04.06.2016

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 182x | 04.06.2016

Stránka