Navigácia

Výber jazyka

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Obsah

Predaj a nájom majetku obce

2014 - nájom majetku obce (parcela č. 340/11)

Cenová ponuka FO Stiahnuté: 110x | 03.06.2016

2014 - Nájom majetku obce (parcela č. 331)

Zámer realizovať prenechanie majetku Obce Skároš do nájmu Stiahnuté: 124x | 03.06.2016

Podmienky nájmu parc. reg. „E“ Č. 331, k. ú. Skároš Stiahnuté: 128x | 03.06.2016

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 115x | 03.06.2016

Vyhlásenie záujemcu Stiahnuté: 111x | 03.06.2016

Cenová ponuka FO Stiahnuté: 111x | 03.06.2016

2013 - nájom majetku obce (parcela 233)

Zámer realizovať prenechanie majetku Obce Skároš do nájmu Stiahnuté: 124x | 03.06.2016

Podmienky nájmu parc. reg. „E“ Č. 233, k. ú. Skároš Stiahnuté: 121x | 03.06.2016

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 105x | 03.06.2016

Vyhlásenie záujemcu Stiahnuté: 119x | 03.06.2016

Cenová ponuka FO Stiahnuté: 108x | 03.06.2016

2013 - predaj majetku obce (parcela 444)

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Skároš z dôvodu hodného osobitného zreteľa - zámer Stiahnuté: 143x | 03.06.2016

Geometrický plán Stiahnuté: 144x | 03.06.2016

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Skároš priamym predajom parc. Č. 444 - zámer Stiahnuté: 123x | 03.06.2016

Podmienky priameho predaja parc. Č. 444 k. ú Skároš Stiahnuté: 169x | 03.06.2016

Čestné vyhláseniev Stiahnuté: 120x | 03.06.2016

Vyhlásenie záujemcu Stiahnuté: 150x | 03.06.2016

Cenová ponuka FO Stiahnuté: 119x | 03.06.2016

2012 - predaj majetku obce

Geometrický plán Stiahnuté: 152x | 03.06.2016

Cenová ponuka fyzickej osoby Stiahnuté: 125x | 03.06.2016

Stránka