Navigácia

Výber jazyka

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Obsah

Predaj a nájom majetku obce

2014 - nájom majetku obce (parcela č. 340/11)

Cenová ponuka FO Stiahnuté: 239x | 03.06.2016

2014 - Nájom majetku obce (parcela č. 331)

Zámer realizovať prenechanie majetku Obce Skároš do nájmu Stiahnuté: 263x | 03.06.2016

Podmienky nájmu parc. reg. „E“ Č. 331, k. ú. Skároš Stiahnuté: 255x | 03.06.2016

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 207x | 03.06.2016

Vyhlásenie záujemcu Stiahnuté: 203x | 03.06.2016

Cenová ponuka FO Stiahnuté: 256x | 03.06.2016

2013 - nájom majetku obce (parcela 233)

Zámer realizovať prenechanie majetku Obce Skároš do nájmu Stiahnuté: 269x | 03.06.2016

Podmienky nájmu parc. reg. „E“ Č. 233, k. ú. Skároš Stiahnuté: 260x | 03.06.2016

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 201x | 03.06.2016

Vyhlásenie záujemcu Stiahnuté: 221x | 03.06.2016

Cenová ponuka FO Stiahnuté: 232x | 03.06.2016

2013 - predaj majetku obce (parcela 444)

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Skároš z dôvodu hodného osobitného zreteľa - zámer Stiahnuté: 252x | 03.06.2016

Geometrický plán Stiahnuté: 292x | 03.06.2016

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Skároš priamym predajom parc. Č. 444 - zámer Stiahnuté: 235x | 03.06.2016

Podmienky priameho predaja parc. Č. 444 k. ú Skároš Stiahnuté: 300x | 03.06.2016

Čestné vyhláseniev Stiahnuté: 223x | 03.06.2016

Vyhlásenie záujemcu Stiahnuté: 246x | 03.06.2016

Cenová ponuka FO Stiahnuté: 251x | 03.06.2016

2012 - predaj majetku obce

Geometrický plán Stiahnuté: 327x | 03.06.2016

Cenová ponuka fyzickej osoby Stiahnuté: 249x | 03.06.2016

Stránka