Menu
Obec Skároš
Skároš oficiálna stránka obce
Obec Skároš
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 8. 2022

Zmluva o dielo číslo zhotoviteľa: 2022/GA/01/021

21/2022

261 813,19 EUR Dvestošesdesiatjeden tisíc osemstotrinásť eur 19 centov

STRABAG s.r.o.

Obec Skároš

19. 8. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre výkon pracovnej zdravotnej služby

20/2022

0,00 EUR

ViGeR s.r.o.

Obec Skároš

19. 8. 2022

Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej šlužby uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

19/2022

0,00 EUR

ViGeR s.r.o.

Obec Skároš

16. 8. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2021-0542

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Skároš

11. 8. 2022

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

17/2022

0,00 EUR

ESPIK s.r.o.

Obec Skároš

29. 7. 2022

Dohoda č. 22/41/054/493

Dohoda č. 22/41/054/493

31 383,36 EUR

Obec Skároš

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice

27. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

5 000,00 EUR

Obec Skároš

Košický samosprávny kraj

13. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce

1 000,00 EUR Tisíc eur

Obec Skároš

Rímskokatolícky farský úrad Trstené pri Hornáde

22. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí príspevku z rozpočtu obce

14/2022

1 000,00 EUR Tisíc eur

Kresťanská reformovaná cirkev Skároš

Obec Skároš

23. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

22 560,84 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Skároš

16. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí čipového systému č. ZM-KO-OD-22-0481

Zmluvy o poskytnutí čipového systému č. ZM-KO-OD-2

0,00 EUR

KOSIT a.s.

Obec Skároš

16. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

1 300,00 EUR

OMI, n.o.

Obec Skároš

12. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva č.1422 246

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Skároš

10. 5. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí grantu

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí grantu

0,00 EUR

Karpatská nadácia

Obec Skároš

26. 4. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa ust. § 151n a násl. zákona č. 40/1964 Zb.

Zmluva o zriadení vecného bremena

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Skároš

13. 4. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu

KN/080/2021/idMRV zo dňa 22.11.2021

0,00 EUR

Karpatská nadácia

Obec Skároš

13. 4. 2022

Kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovenia § 409 o nasl. Obchodného zákonníka o podmienkach predaja tovaru medzi zmluvnými stranami.

Kúpna zmluva uzavretá podľa ustanovenia § 409 o na

Neuvedené

Marta Tomčová

Obec Skároš

28. 3. 2022

Dodatok č. 1

Dodatok č.1

0,00 EUR

KOSIT a.s.

Obec Skároš

21. 3. 2022

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. ZoD 45/2021-CS

Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. ZoD 45/2021-CS

0,00 EUR

COLAS Slovakia, a.s.

Obec Skároš

21. 3. 2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

15 245,96 EUR

EXA s.r.o.

Obec Skároš

22. 2. 2022

Zmluva o dielo č. 1522 EB

Zmluva o dielo č. 1522 EB

155 999,99 EUR

EURO-BAU s.r.o.

Obec Skároš

21. 2. 2022

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

2 200,00 EUR

Obstarávateľ SK, s.r.o.

Obec Skároš

18. 2. 2022

Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 21/2022

Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. N

0,00 EUR

KRONOSPAN, s.r.o.

Obec Skároš

26. 1. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

0,00 EUR

Lilly enviro s.r.o.

Obec Skároš

4. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš v roku 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

300,00 EUR

Mesto Košice

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 433

Obec Skároš

Obec Skároš sa nachádza asi 20 km južne od okresného a krajského mesta Košice bezprostredne pri maďarskej štátnej hranici. Leží v juhovýchodnej časti košickej kotliny v podhorí Slanských vrchov východne od vodného toku Hornád. Stred obce Skároš leží na kóte 244 m.n.m.. Menšia časť chotára je odlesnenou pahorkatinou, v severnej a východnej časti sa nachádza rozsiahli dubový les.

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na