Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.05.2021

Zmluva o dielo, číslo Zhotoviteľa: ZoD 45/2021-CS

Zmluva o dielo

137 835,68 EUR Stotridsaťsedemtisícosemstotridsaťpäť eur 68 centov

COLAS Slovakia, a.s.

Obec Skároš

22.04.2021

Zmluva o posktovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o posktovaní služieb Mobilným Odberovým Mie

100,00 EUR Sto

Obec Čaňa

Obec Skároš

15.04.2021

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

1 000,00 EUR Tisíc eur

Táborák plus n.o.

Obec Skároš

15.04.2021

Dodatok č.1

Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/2019 o poskytnutí nenávr

Neuvedené

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Skároš

15.04.2021

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2 k Zmluve č.1/2019 o poskytnutí nenávr

Neuvedené

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Skároš

13.04.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/OV/2020

Dodatok č. 1

0,00 EUR

EURO-BAU s.r.o.

Obec Skároš

13.04.2021

Zmuva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

12.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

07.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

06.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

29.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR

Obec Čaňa

Obec Skároš

29.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

0,00 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Skároš

15.03.2021

Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluva o dielo

1 110,00 EUR Tisícstodesať eur

TERA green s.r.o.

Obec Skároš

15.03.2021

Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2021

2/2021

4 800,00 EUR Štyritisícosemsto eur

JEGON, s.r.o.

Obec Skároš

15.03.2021

Zmluva č. 01/2021 o poskytnutí služieb (poradenských a konzultačných)

01/2021

5 520,00 EUR Päťtisícpäťstodvadsať eur

ORIENS s.r.o.

Obec Skároš

04.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR

Obec Čaňa

Obec Skároš

23.02.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Skároš

19.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

16.02.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu

48,00 EUR Štyridsaťosem eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Skároš

16.02.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladnia s odpadmi z oblov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 4

0,00 EUR

Natur-Pack,a.s.

Obec Skároš

09.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

09.02.2021

Dodatok k Zmluve o dielo č. 73

Dodatok č. 1

Neuvedené

Košice Región Turizmus

Obec Skároš

04.02.2021

Zmluva o poskytnutí služieb 01/2021/SKR

Zmluva o poskytovaní služieb 01/2021/SKR

6 000,00 EUR Šesťtisíc eur

Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.

Obec Skároš

01.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: