Menu
Obec Skároš
Skároš oficiálna stránka obce
Obec Skároš
rozšírené vyhľadávanie

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
1. 8. 2023

Faktúry za mesiac jún 2023

Faktúry za mesiac jún 2023

16 211,97 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

3. 7. 2023

Faktúry za mesiac máj 2023

Faktúry za mesiac máj 2023

47 114,80 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

3. 7. 2023

Faktúry za mesiac apríl 2023

Faktúry za mesiac apríl 2023

16 009,78 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

4. 5. 2023

Faktúry za mesiac marec 2023

Došlé faktúry za mesiac apríl 2023

97 384,27 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

12. 4. 2023

Faktúry za mesiac január 2023

Faktúry za mesiac január

193 095,21 EUR Jedenstodeväťdesiattritisícdeväťdesiat eur 21 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

12. 4. 2023

Faktúry za mesiac február 2023

Faktúry za mesiac február 2023

10 309,88 EUR Desaťtisíctristodeväť eur 88 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

17. 2. 2023

Faktúry za mesiac december 2022

Dodávateľské faktúry za mesiac december 2022

159 226,87 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

11. 1. 2023

Faktúry za mesiac september 2022

Faktúry za mesiac september 2022

21 691,55 EUR Dvadsaťjedentisícšesťstodeväťdesiatjeden eur 55 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

11. 1. 2023

Faktúry za mesiac október 2022

Faktúry za mesiac október 2022

17 249,61 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

11. 1. 2023

Faktúry za mesiac november 2022

Faktúry za mesiac november 2022

6 357,30 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

23. 9. 2022

Faktúry za mesiac august 2022

Faktúry za mesiac august

17 259,83 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

2. 9. 2022

Faktúry za mesiac jún 2022

Dodávateľské faktúry za mesiac jún 2022

11,44 EUR Jedenásťtisícštyristoštyridsať eru

podľa zoznamu

Obec Skároš

2. 9. 2022

Faktúry za mesiac júl 2022

Faktúry za mesiac júl 2022

7 592,58 EUR Sedemtisícpäťstodeväťdesiatdva eur 58 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

24. 6. 2022

Faktúry za mesiac marec 2022

Dodávateľské faktúry za mesiac marec 2022

22 908,88 EUR Dvadsaťdvatisícdeväťstoosem eur 88 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

24. 6. 2022

Faktúry za mesiac máj 2022

Dodávateľské faktúry za mesiac máj 2022

9 701,55 EUR Deväťtisícsedemstojedna eur 55 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

24. 6. 2022

Faktúry za mesiac január 2022

Dodávateľské faktúry za mesiac január 2022

6 648,98 EUR Šestisícšesťstoštyridsaťosem eur 98 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

24. 6. 2022

Faktúry za mesiac február 2022

Dodávateľské faktúry za mesiac február 2022

13 605,47 EUR Trinásťtisícšesťstopäť eur 47 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

24. 6. 2022

Faktúry za mesiac apríl 2022

Dodávateľské faktúry za mesiac apríl 2022

13 220,11 EUR Trinásťtisícdvestodvadsať eur 11 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

26. 1. 2022

Faktúry za mesiac november 2021

Faktúry za mesiac november 2021

9 537,35 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

26. 1. 2022

Faktúry za mesiac december 2021

Dodávateľské faktúry za mesiac december 2021

29 217,23 EUR Dvadsaťdeväťtisícdvestosedemnásť eur 23 centor

podľa zoznamu

Obec Skároš

23. 11. 2021

Faktúry za mesiac október 2021

Dodavateľské faktúry za mesiac október 2021

50 730,28 EUR Päťdesiattisícsedemstotridsať eur 28 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

18. 10. 2021

Faktúry za mesiac september

Faktúry za mesiac september

14 809,85 EUR Štrnásťtisícosemstodeväť eur 85 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

18. 10. 2021

Faktúry za mesiac júl 2021

Faktúry za mesiac júl

32 591,83 EUR Tridsaťdvatisícpäťstodeväťdesiatjeden eur 83 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

18. 10. 2021

Faktúry za mesiac august 2021

Faktúry za mesiac august 2021

18 693,32 EUR Osemnásťtisícšesťstodeväťdesiattri eur 32 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

6. 8. 2021

Faktúry za mesiac marec 2021

Faktúry za mesiac marec 2021

32 091,61 EUR Tridsaťdvatisícdeväťdesiatjeden eur 61 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 112

Obec Skároš

Obec Skároš sa nachádza asi 20 km južne od okresného a krajského mesta Košice bezprostredne pri maďarskej štátnej hranici. Leží v juhovýchodnej časti košickej kotliny v podhorí Slanských vrchov východne od vodného toku Hornád. Stred obce Skároš leží na kóte 244 m.n.m.. Menšia časť chotára je odlesnenou pahorkatinou, v severnej a východnej časti sa nachádza rozsiahli dubový les.

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na