Menu
Obec Skároš
Skároš oficiálna stránka obce
Obec Skároš
rozšírené vyhľadávanie

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
9. 3. 2021

Faktúry za mesiac február 2021

Faktúry za mesiac február 2021

12 189,75 EUR Dvanásťtisícstoosemdesiatdeväť eur 75 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

9. 3. 2021

Faktúry za mesiac december 2020

Faktúry za mesiac december 2020

20 796,77 EUR Dvadsaťtisícsedemstodeväťdesiatšesť eur 77 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

11. 11. 2020

Faktúry za mesiac september 2020

Faktúry za mesiac september

13 499,02 EUR Trinásťtisícštyristodeväťdesiatdeväť eur 2 centy

podľa zoznamu

Obec Skároš

9. 9. 2020

Faktúry za mesiac júl 2020

Došlé faktúry za mesiac júl 2020

10 584,16 EUR Desaťtisícpäťstoosemdesiatštyri eur 16 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

9. 9. 2020

Faktúry za mesiac august 2020

Došlé faktúry za mesiac august 2020

4 725,17 EUR Štyritisícsedemstodvadsaťpäť eur 17 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

8. 7. 2020

Faktúry za mesiac máj

Faktúry za mesiac máj

18 879,07 EUR Osemnásťtisícosemstosedemdesiatdeväť eur 7 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

8. 7. 2020

Faktúry za mesiac jún 2020

Faktúry za mesiac jún 2020

13 508,65 EUR Trinásťtisícpäťstoosem eur 65 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

8. 7. 2020

Faktúry za mesiac apríl

Faktúry za mesiac apríl

8 237,93 EUR Osemtisícdvestotridsaťsedem eur 93 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

21. 4. 2020

Faktúry za mesiac Marec 2020

Faktúry za mesiac Marec 2020

11 280,67 EUR Jedenásťtisícdvestoosemdesiat eur 67 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

27. 3. 2020

Faktúry za mesiac Február 2020

Faktúry za mesiac Február 2020

44 631,38 EUR Štyridsaťštyritisícšesťstotridsaťjeden eur 38 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

28. 2. 2020

Faktúry za mesiac Január 2020

Faktúry za mesiac Január 2020

13 186,98 EUR Trinásťtisícjedenstoosemdesiatšesť eur 98 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

24. 1. 2020

Faktúry za mesiac December 2019

Faktúry za mesiac December 2019

7 549,46 EUR Sedemtisícpäťstoštyridsaťdeväť eur 46 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

20. 12. 2019

Faktúry za mesiac November 2019

Faktúry za mesiac November 2019

207 407,33 EUR Dvestosedentisícštyristosedem eur 33 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

21. 11. 2019

Faktúry Október 2019

Faktúry za mesiac Október 2019

36 418,83 EUR Tridsaťšesťtisícštyristoosemnásť eur 83 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

14. 10. 2019

Faktúry za mesiac september 2019

Faktúry za mesiac september

185 442,13 EUR Stoosemdesiatpäťtisícštyristoštyridsaťdva eur 13 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

2. 9. 2019

Faktúry za mesiac júl 2019

Faktúry za mesiac júl 2019

7 703,36 EUR Sedemtisícsedemstotri eur 36 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

2. 9. 2019

Faktúry za mesiac august 2019

Faktúry za mesiac august 2019

10 938,91 EUR Desaťtisícdeväťstotridsaťosem eur 91 centovv

podľa zoznamu

Obec Skároš

16. 7. 2019

Faktúry za mesiac máj 2019

Faktúry za mesiac máj 2019

9 269,91 EUR Deväťtisícdvestošesdesiatdeväť € 91 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

16. 7. 2019

Faktúry za mesiac jún 2019

Faktúry za mesiac jún 2019

84 619,74 EUR Osemdesiatštyritisícšesťstodevetnásť € 74 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

16. 7. 2019

Faktúry za mesiac apríl 2019

Faktúry za mesiac apríl 2019

7 823,08 EUR Sedemtisícosemstodvadsaťtri € 8 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

17. 4. 2019

Faktúry za mesiac marec 2019

Faktúry za mesiac marec 2019

35 636,45 EUR Tridsaťpäťtisícšesťstotridsaťšesť eur

podľa zoznamu

Obec Skároš

5. 3. 2019

Faktúry za mesiac február 2019

Faktúry za mesiac február 2019

20 388,41 EUR Dvadsaťtisíctristoosemdesiatosem eur 41 cent

podľa zoznamu

Obec Skároš

12. 2. 2019

Faktúry za mesiac január 2019

Faktúry za mesiac január 2019

4 946,67 EUR Štyritisícdeväťstoštyridsaťšesť eur 67 cent

podľa zoznamu

Obec Skároš

4. 1. 2019

Faktúry za mesiac december 2018

Faktúry za mesiac december 2018

9 602,59 EUR Deväťtisícšesťstodva EUR 0,59 cent

podľa zoznamu

Obec Skároš

7. 12. 2018

Faktúry november 2018

Faktúry za mesiac november 2018

223 175,53 EUR Dvestodvadsaťtrijedenstosedemdesiatpäť Eur 53 cent

podľa zoznamu

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 106

Obec Skároš

Obec Skároš sa nachádza asi 20 km južne od okresného a krajského mesta Košice bezprostredne pri maďarskej štátnej hranici. Leží v juhovýchodnej časti košickej kotliny v podhorí Slanských vrchov východne od vodného toku Hornád. Stred obce Skároš leží na kóte 244 m.n.m.. Menšia časť chotára je odlesnenou pahorkatinou, v severnej a východnej časti sa nachádza rozsiahli dubový les.

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na