Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.10.2019

Faktúry za mesiac september 2019

Faktúry za mesiac september

185 442,13 EUR Stoosemdesiatpäťtisícštyristoštyridsaťdva eur 13 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

02.09.2019

Faktúry za mesiac august 2019

Faktúry za mesiac august 2019

10 938,91 EUR Desaťtisícdeväťstotridsaťosem eur 91 centovv

podľa zoznamu

Obec Skároš

02.09.2019

Faktúry za mesiac júl 2019

Faktúry za mesiac júl 2019

7 703,36 EUR Sedemtisícsedemstotri eur 36 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

16.07.2019

Faktúry za mesiac jún 2019

Faktúry za mesiac jún 2019

84 619,74 EUR Osemdesiatštyritisícšesťstodevetnásť € 74 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

16.07.2019

Faktúry za mesiac máj 2019

Faktúry za mesiac máj 2019

9 269,91 EUR Deväťtisícdvestošesdesiatdeväť € 91 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

16.07.2019

Faktúry za mesiac apríl 2019

Faktúry za mesiac apríl 2019

7 823,08 EUR Sedemtisícosemstodvadsaťtri € 8 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

17.04.2019

Faktúry za mesiac marec 2019

Faktúry za mesiac marec 2019

35 636,45 EUR Tridsaťpäťtisícšesťstotridsaťšesť eur

podľa zoznamu

Obec Skároš

05.03.2019

Faktúry za mesiac február 2019

Faktúry za mesiac február 2019

20 388,41 EUR Dvadsaťtisíctristoosemdesiatosem eur 41 cent

podľa zoznamu

Obec Skároš

12.02.2019

Faktúry za mesiac január 2019

Faktúry za mesiac január 2019

4 946,67 EUR Štyritisícdeväťstoštyridsaťšesť eur 67 cent

podľa zoznamu

Obec Skároš

04.01.2019

Faktúry za mesiac december 2018

Faktúry za mesiac december 2018

9 602,59 EUR Deväťtisícšesťstodva EUR 0,59 cent

podľa zoznamu

Obec Skároš

07.12.2018

Faktúry november 2018

Faktúry za mesiac november 2018

223 175,53 EUR Dvestodvadsaťtrijedenstosedemdesiatpäť Eur 53 cent

podľa zoznamu

Obec Skároš

02.11.2018

Faktúry október 2018

Faktúry za mesiac október 2018

15 377,07 EUR Pätnásťtisíctristosedemdesiatsedem eur 0,07 cent

podľa zoznamu

Obec Skároš

02.10.2018

Faktúry september 2018

Faktúry za mesiac september 2018

13 406,94 EUR Trinásťtisícštyristošesť Eur 0,94 cent

podľa zoznamu

Obec Skároš

04.09.2018

Faktúry august 2018

Faktúry za mesiac august 2018

9 014,99 EUR Deväťtisícštrnásť eur 99 centov

podľa zoznamu

podľa zoznamu

06.08.2018

Faktúry júl 2018

Faktúry za mesiac júl 2018

8 079,64 EUR Osemtisíc sedemdesiat deväť Eur 64 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

04.07.2018

Faktúry jún 2018

Faktúry za mesiac jún 2018

7 508,49 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

31.05.2018

Faktúry máj 2018

Zoznam faktúr za mesiac máj 2018

11 897,05 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

30.04.2018

Faktúry apríl 2018

Zoznam faktúr za mesiac apríl 2018

9 756,89 EUR Deväťtisícsedemstopäťdesiaťšesť eur 89 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

17.04.2018

Faktúry marec 2018

Zoznam faktúr za mesiac marec 2018

15 406,08 EUR Pätnásťtisícštyristošesť eur 8 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

17.04.2018

Faktúry február 2018

Zoznam faktúr za mesiac február 2018

11 341,75 EUR Jedenásťtisíctristoštyridsaťjeden eur 75 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

17.04.2018

Faktúry január 2018

Zoznam faktúr za mesiac január 2018

9 526,29 EUR Deväťtisícpäťstodvadsaťšesť eur 29 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

08.01.2018

Faktúry december 2017

Zoznam faktúr za mesiac december 2017

43 839,32 EUR Štyridsaťtritisícosemstotridsaťdeväť eur 32 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

08.01.2018

Faktúry november 2017

Zoznam faktúr za mesiac november 2017

10 779,52 EUR Desaťtišícsedemstosedemdesiatdeväť eur 52 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

21.11.2017

Faktúry október 2017

Zoznam faktúr za mesiac október 2017

9 550,18 EUR Deväťtisícpäťstopäťdesiat eur 18 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

13.10.2017

Faktúry september 2017

Zoznam faktúr za mesiac september 2017

15 574,53 EUR Pätnásťtisícpäťstosedemdesiatštyri eur 53 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: