Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
06.08.2018

Faktúry júl 2018

Faktúry za mesiac júl 2018

8 079,64 EUR Osemtisíc sedemdesiat deväť Eur 64 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

04.07.2018

Faktúry jún 2018

Faktúry za mesiac jún 2018

7 508,49 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

31.05.2018

Faktúry máj 2018

Zoznam faktúr za mesiac máj 2018

11 897,05 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

30.04.2018

Faktúry apríl 2018

Zoznam faktúr za mesiac apríl 2018

9 756,89 EUR Deväťtisícsedemstopäťdesiaťšesť eur 89 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

17.04.2018

Faktúry marec 2018

Zoznam faktúr za mesiac marec 2018

15 406,08 EUR Pätnásťtisícštyristošesť eur 8 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

17.04.2018

Faktúry február 2018

Zoznam faktúr za mesiac február 2018

11 341,75 EUR Jedenásťtisíctristoštyridsaťjeden eur 75 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

17.04.2018

Faktúry január 2018

Zoznam faktúr za mesiac január 2018

9 526,29 EUR Deväťtisícpäťstodvadsaťšesť eur 29 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

08.01.2018

Faktúry december 2017

Zoznam faktúr za mesiac december 2017

43 839,32 EUR Štyridsaťtritisícosemstotridsaťdeväť eur 32 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

08.01.2018

Faktúry november 2017

Zoznam faktúr za mesiac november 2017

10 779,52 EUR Desaťtišícsedemstosedemdesiatdeväť eur 52 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

21.11.2017

Faktúry október 2017

Zoznam faktúr za mesiac október 2017

9 550,18 EUR Deväťtisícpäťstopäťdesiat eur 18 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

13.10.2017

Faktúry september 2017

Zoznam faktúr za mesiac september 2017

15 574,53 EUR Pätnásťtisícpäťstosedemdesiatštyri eur 53 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

19.09.2017

Faktúry august 2017

Zoznam faktúr za mesiac august 2017

7 304,97 EUR Sedemtisíctristoštyri eur 97 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

23.08.2017

Faktúry júl 2017

Zoznam faktúr za mesiac júl 2017

16 115,61 EUR Šesnástisícstopätnásť eur 61 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

17.07.2017

Faktúry jún 2017

Zoznam faktúr za mesiac jún 2017

11 078,85 EUR Jedenásťtisícsedemdesiatosem eur 85 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

21.06.2017

Faktúry máj 2017

Zoznam faktúr za mesiac máj 2017

17 405,39 EUR Sedenbýsťtisícštyristopäť eur 39 centov

podľa zoznamu

Obec Skároš

12.05.2017

Faktúry apríl 2017

Zoznam faktúr za mesiac apríl 2017

12 004,05 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

11.04.2017

Faktúry marec 2017

Zoznam faktúr za mesiac marec 2017

16 237,04 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

10.03.2017

Faktúry február 2017

Zoznam faktúr za mesiac február 2017

11 577,63 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

10.02.2017

Faktúry január 2017

Zoznam faktúr za mesiac január 2017

10 191,74 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

06.01.2017

Faktúry november, december 2016

Zoznam faktúr za mesiace november, december 2016

107 423,49 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

21.11.2016

Faktúry október 2016

Zoznam faktúr za mesiac október 2016

19 366,69 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

29.09.2016

Faktúry september 2016

Zoznam faktúr za mesiac september 2016

8 742,56 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

31.08.2016

Faktúry august 2016

Zoznam faktúr za mesiac august 2016

18 396,57 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

30.08.2016

Faktúry júl 2016

Zoznam faktúr od 1.7.2016 do 31.7.2016

8 489,53 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

13.07.2016

Faktúry jún/2016

Zoznam faktúr od 01.06.2016 do 30.06.2016

12 740,18 EUR

podľa zoznamu

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: