Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.09.2011

Dodatok č.1 k dohode č. 62/§50i-NS/2011/NP I-2/C

29/2011

8 865,57 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice

Obec Skároš

31.08.2011

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: Z2214012057401 a dodatok

28/2011

423 363,13 EUR

Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Skároš

23.08.2011

Zmluva o spolupráci – Datatrade

27/2011

52,00 EUR

DATATRADE s.r.o.

Obec Skároš

12.08.2011

Dodatok č. 1 2011 k Zmluve č. 91 2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky

26/2011

0,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Skároš

01.08.2011

Príkazná zmluva – Obstaranie zmien a doplnkov ÚPN O Skároš – Ing. arch. Ľuboslava Vlčková

33/2011

400,00 EUR

Ing. arch. Ľuboslava Vlčková

Obec Skároš

29.07.2011

Arch&crafts, s.r.o. – Zmluva o dielo

25/2011

3 720,00 EUR

arch&crafts s.r.o.

Obec Skároš

21.07.2011

EUROKONZULT – Zmluva o partnerstve

24/2011

0,00 EUR

EuroKONZULT Slovakia

Obec Skároš

15.07.2011

Zmluva o dielo – Peter Hugya

23/2011

3 047,86 EUR

Peter Hugya

Obec Skároš

13.07.2011

Ing. arch. Ján Sekan – Zmluva o dielo

18/2011

1 600,00 EUR

Ing. arch. Ján Sekan

Obec Skároš

07.07.2011

Kúpna zmluva č. 101/26/2011 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

22/2011

47,00 EUR

Lesy Slovenskej republiky

Obec Skároš

01.07.2011

DATALAN – Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr zmluvným partnerom

21/2011

0,00 EUR

DATALAN, a.s.

Obec Skároš

03.06.2011

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Dohoda č.28/§50j-NS/2011/NP50j – Opatrenia na ochranu pred povodňami

16/2011

5 003,10 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice

Obec Skároš

13.05.2011

Úrad vlády SR – Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

14/2011

91 500,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Skároš

09.05.2011

Zmluva o Výkonu činnosti externého manažmentu projektu + Dodatok č.1

12/2011

9 500,00 EUR

LOMAREX s.r.o.

Obec Skároš

29.04.2011

KONŠTRUKTA – Úprava potoka po povodniach

13/2011

12 102,23 EUR

KONŠTRUKTA, spol. s.r.o.

Obec Skároš

28.04.2011

Dohoda č. 62/§50i - NS/2011/NPI-2/C

10/2011

1 500,93 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice

Obec Skároš

27.04.2011

Zmluva o bežnom účte

11/2011

0,00 EUR

VÚB, a.s.

Obec Skároš

11.04.2011

Exterier – Zmluva o dielo

17/2011

11 760,00 EUR

EXTERIER s.r.o.

Obec Skároš

01.04.2011

Kolektívna zmluva

15/2011

0,00 EUR

Obec Skároš

ZV SLOVES pre mestské a obecné úrady Košice

15.03.2011

Zmluva o podmienkach poskytovania odbornej pomoci – Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami

6/2011

10 000,00 EUR

LOMAREX s.r.o.

Obec Skároš

15.03.2011

Zmluva o podmienkach poskytovania odbornej pomoci – Vypracovanie svetelno-technického projektu

7/2011

4 000,00 EUR

LOMAREX s.r.o.

Obec Skároš

07.03.2011

HANT BA DS – Zmluva o dielo + Dohoda

8/2011

394 262,57 EUR

HANT BA DS, a.s.

Obec Skároš

04.01.2011

Ján Velebír, Mandátna zmluva

5/2011

2 100,00 EUR

Ján Velebír – Staviteľ s.r.o.

Obec Skároš

01.01.2011

Zmluva o plnení úloh technika požiarnej ochrany

1/2011

600,00 EUR

Vincent Takáč - ABT

Obec Skároš

01.01.2011

Zmluva o plnení úloh bezpečnostného technika

2/2011

600,00 EUR

Vincent Takáč - ABT

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: