Menu
Obec Skároš
Skároš oficiálna stránka obce
Obec Skároš
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
3. 8. 2017

Príkazná zmluva č. 07/KO/2017/PL

9/2017

Bez uvedenia sumy

Obec Skároš

Regionálne združenie obcí Košice-okolie

14. 7. 2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb.,Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

8/2017

750,00 EUR Sedemsto eur

Polončáková Dáša, Ing.

Obec Skároš

28. 6. 2017

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 02/2017

Dodatok č. 02/2017

Neuvedené

GRIFF spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Obec Skároš

29. 3. 2017

Zmluva o poskytovaní služieb č. 052/2017

7/2017

1 140,00 EUR Jedenstotisícstoštyridsať

Support & Consulting s.r.o.

Obec Skároš

23. 3. 2017

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 02/2015

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

0,00 EUR

Ing. Andrej Bočkoráš - POAQUA

Obec Skároš

23. 3. 2017

Zmluva o dielo č. 006/2017/4.3.1.

6/2017

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.

Obec Skároš

16. 3. 2017

Zmluva o dielo č. 02/2017

5/2017

0,00 EUR

GRIFF spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Obec Skároš

16. 3. 2017

Zmluva o dielo

4/2017

0,00 EUR

TENES, s.r.o.

Obec Skároš

17. 1. 2017

Zmluva o termínovanom úvere č. 36/2017/UZ

3/2017

80 000,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.

Obec Skároš

11. 1. 2017

Zmluva o poskytnutí finačnej dotácie z rozpočtu obce Skároš v roku 2017

2/2017

0,00 EUR

Obec Skároš

Obec Ždaňa

11. 1. 2017

Zmluva o dielo

1/2017

0,00 EUR

Euroleader Consulting, s.r.o.

Obec Skároš

20. 12. 2016

Dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 22. marca 2005

22/2016

0,00 EUR

KOSIT a.s.

Obec Skároš

14. 11. 2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Skároš v roku 2016

21/2016

0,00 EUR

Obec Skároš

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy

11. 11. 2016

Zmluva o poskytnutí finačnej dotácie z rozpočtu obce Skároš v roku 2016

20/2016

0,00 EUR

Obec Skároš

Obec Čaňa

28. 10. 2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotáce z rozpočtu obce

19/2016

0,00 EUR

Obec Skároš

LIBA ACADEMY 11

27. 10. 2016

Zmluva o dielo na spracovanie zmien a doplnkov k územnému plánu obce Skároš

18/2016

0,00 EUR

Ing. arch. Ján Sekan

Obec Skároš

21. 10. 2016

DODATOK č.1 k Zmkuve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

17/2016

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Skároš

17. 10. 2016

Zmluva o dielo

16/2016

1 600,00 EUR

Ing. Helena Szabóová

Obec Skároš

17. 10. 2016

Príkazná zmluva č. 2/2016

15/2016

600,00 EUR

Ing. arch. Ľuboslava Vlčková

Obec Skároš

10. 10. 2016

Zmluva o dielo č. ZoD 2016/GA/01/018

14/2016

0,00 EUR

STRABAG s.r.o.

Obec Skároš

29. 9. 2016

Dohoda č. 88/2016/§54-ŠnZ

13/2016

0,00 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice

Obec Skároš

26. 9. 2016

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

12/2016

0,00 EUR

JUDr. Martin Kožiak, advokát

Obec Skároš

30. 8. 2016

ZMLUVA č. 254/2016/NO

11/2016

0,00 EUR

KOSIT a.s.

Obec Skároš

19. 7. 2016

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

10/2016

0,00 EUR

HOOK, s.r.o.

Obec Skároš

18. 7. 2016

Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.

9/2016

0,00 EUR

SLOVGRAM

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 226-250 z 379

Obec Skároš

Obec Skároš sa nachádza asi 20 km južne od okresného a krajského mesta Košice bezprostredne pri maďarskej štátnej hranici. Leží v juhovýchodnej časti košickej kotliny v podhorí Slanských vrchov východne od vodného toku Hornád. Stred obce Skároš leží na kóte 244 m.n.m.. Menšia časť chotára je odlesnenou pahorkatinou, v severnej a východnej časti sa nachádza rozsiahli dubový les.

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na