Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.10.2016

Zmluva o dielo na spracovanie zmien a doplnkov k územnému plánu obce Skároš

18/2016

0,00 EUR

Ing. arch. Ján Sekan

Obec Skároš

21.10.2016

DODATOK č.1 k Zmkuve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

17/2016

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Skároš

17.10.2016

Zmluva o dielo

16/2016

1 600,00 EUR

Ing. Helena Szabóová

Obec Skároš

17.10.2016

Príkazná zmluva č. 2/2016

15/2016

600,00 EUR

Ing. arch. Ľuboslava Vlčková

Obec Skároš

10.10.2016

Zmluva o dielo č. ZoD 2016/GA/01/018

14/2016

0,00 EUR

STRABAG s.r.o.

Obec Skároš

29.09.2016

Dohoda č. 88/2016/§54-ŠnZ

13/2016

0,00 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice

Obec Skároš

26.09.2016

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

12/2016

0,00 EUR

JUDr. Martin Kožiak, advokát

Obec Skároš

30.08.2016

ZMLUVA č. 254/2016/NO

11/2016

0,00 EUR

KOSIT a.s.

Obec Skároš

19.07.2016

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

10/2016

0,00 EUR

HOOK, s.r.o.

Obec Skároš

18.07.2016

Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.

9/2016

0,00 EUR

SLOVGRAM

Obec Skároš

17.07.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

8/2016

0,00 EUR

Ing. Jakabová Kristína

Obec Skároš

16.07.2016

Zámenná zmluva

7/2016

0,00 EUR

Obec Skároš

spol. AGROPULZ SKÁROŠ s.r.o.

22.06.2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

6/2016

0,00 EUR

Natur-Pack,a.s.

Obec Skároš

21.06.2016

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

5/2016

0,00 EUR

INTA, s.r.o.

Obec Skároš

20.06.2016

Mandátna zmluva

4/2016

0,00 EUR

IK TENDER SERVICE s.r.o.

Obec Skároš

07.03.2016

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

3/2016

0,00 EUR

H+EKO, spol. s.r.o., Košice

Obec Skároš

27.02.2016

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

2/2016

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Skároš

26.02.2016

Zmluva_o_prevádzke_internetovej_prezentácie_a_webhostingových_služieb

1/2016

349,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Skároš

21.12.2015

Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI

14/2015

0,00 EUR

Wolters Kluwer spol. s r.o.

Obec Skároš

14.10.2015

Zmluva o dielo

12/2015

34 833,60 EUR

ORIENS s.r.o.

Obec Skároš

13.10.2015

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

11/2015

40,00 EUR

Lukáš Podhora

Obec Skároš

08.10.2015

Zmluva o podmienkach vypracovaneia štúdie pre potreby výzvy MinH SR

10/2015

5 500,00 EUR

HA-NT INVEST s.r.o.

Obec Skároš

15.07.2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

8/2015

700,00 EUR

Ing. Jakabová Kristína

Obec Skároš

15.07.2015

Zmluva o poskytnutí služieb

9/2015

500,00 EUR

EUBICO, s.r.o.

Obec Skároš

07.07.2015

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č.02/2015

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

0,00 EUR

Ing. Andrej Bočkoráš - PROAQUA

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: