Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky tu ku stiahnutiu

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 - Informácie pre voliča tu ku stiahnutiu

OZNÁMENIE emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie tu ku stiahnutiu

Oznámenie o vytvorení vobebných okrskov, určení volebných miestností, menovaní zapisovateľky okrskovej volebnej komisie tu ku stiahnutiu

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 v podmienkach Obce Skároš tu ku stiahnutiu

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR tu ku stiahnutiu

Zoznam kandidátov na prezidenta SR 2019 tu ku stiahnutiu

Zoznam kadnidátov na prezidenta, ktorí sa vzdali kandidatúry tu ku stiahnutiu