Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SR zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí             tu ku stiahnutiu

Informácie pre voličov    tu ku stiahnutiu

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obci tu ku stiahnutiu

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí tu ku stiahnutiu

Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie tu ku stiahnutiu

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v podmienkach Obce Skároš tu ku stiahnutiu

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie tu ku stiahnutiu

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí tu ku stiahnutiu

Oznámenie o preberaní kandidátnych listín a delegačných listín tu ku stiahnutiu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Skároš tu ku stiahnutiu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre  voľby do obecného zastupiteľstva v obci Skároš tu ku stiahnutiu

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 tu ku stiahnutiu