Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku č.1 v obci Skároš vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, 29.02.2020

Výsledky volieb.pdf (295.48 kB)

Menovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

Menovanie zapisovateľky.pdf (202.57 kB)

Odvolanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

Odvolanie zapisovateľky.pdf (215.22 kB)

Oznámenie o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznámenie o zverejnení.pdf (175.11 kB)

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR v roku 2020

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia.pdf (747.28 kB)

Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK v obci Skároš

Oznámenie emailovej adresy.pdf (164.57 kB)

Oznámenie o vytvorení volebných okrskov a menovaní zapisovateľky

Oznámenie o vytvorení vol. okrskov.pdf (274.15 kB)

Usmernenie k voľbe poštou pre Voľby do NR SR v roku 2020

Usmernenie k voľbe poštou .docx (23.89 kB)

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča.docx (23.53 kB)