Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Rozhodnutie predsedu NRSR tu ku stiahnutiu

Informácia pre voliča tu ku stiahnutiu

Oznámenie o vytvorení volebného okrsku, určení volebnej miestnosti, okrskovej volebnej komisie tu ku stiahnutiu

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 v podmienkach Obce Skároš tu ku stiahnutiu

Menovanie zapisovateľa pre voľby do Európskeho parlamentu tu ku stiahnutiu

Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie tu ku stiahnutiu

Oznámenie E-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre veľby do Európskeho parlametntu tu ku stiahnutiu