Menu
Obec Skároš
Skároš oficiálna stránka obce
Obec Skároš
rozšírené vyhľadávanie

Predaj a nájom majetku obce

2023 - predaj majetku obce

2022 - predaj majetku obce

2018 - predaj majetku obce

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB

Cenová ponuka

Cenová ponuka.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33 kB

Vyhlásenie záujemcu par. reg. "C" č. 215

Vyhlásenie záujemcu par. reg. č. 215.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33,5 kB

Vyhlásenie záujemcu par. reg. "C" č. 216

Vyhlásenie záujemcu par. reg. č. 216.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34 kB

Vyhlasenie podmienky priameho predaja nehnuteľného majetku Obce Skároš, parc. reg. "C" č. 215

Vyhlásenie k parc. č. 215.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,15 MB

Vyhlásenie podmienky predaja nehnuteľného majetku Obce Skároš, parc. reg. "C" č. 216

Vyhlasenie k parc. č.216.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Skároš ako prípad hodný osobitného zreteľa (par. reg. "C" č. 337)

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 292,03 kB

2014 - predaj majetku obce (dom s.č. 221)

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Skároš priamym predajom - zámer

49_caeeb-prevod_vlastníctva_nehnuteľného_majetku_obce_skároš_priamym_predajom_zámer (pdf 819 kb).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 818,06 kB

Podmienky priameho predaja k. ú Skároš

48_43d61 - podmienky_priameho_predaja_k. _ú._skároš (pdf 2150 kb).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,1 MB

Čestné vyhlásenie

47_16543 - Čestné_vyhlásenie (doc 31 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31 kB

Vyhlásenie záujemcu

46_caeeb_vyhlásenie_záujemcu_o_priamy_predaj_majetku_obce_skároš (doc. 36 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36 kB

Cenová ponuka FO

45_b5bd8_cenová_ponuka_fo (doc 36 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35,5 kB

2014 - nájom majetku obce (parcela č. 646)

Zámer realizovať prenechanie majetku Obce Skároš do nájmu

44_c1654_zámer_realizovať_prenechanie_majetku_obce_skároš_do_nájmu (pdf 663kb).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 662,73 kB

Podmienky nájmu parc. reg. „C“ Č. 646/1, k. ú. Skároš

43_2b5bd_podmienky_nájmu_parc._reg._„c“_Č._646-1,_k._ú._skároš (pdf 1315kb).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,28 MB

Čestné vyhlásenie

42_17e87_Čestné_vyhlásenie (doc 32 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31,5 kB

Vyhlásenie záujemcu

41_88fdb_vyhlásenie záujemcu (doc 32kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32 kB

Cenová ponuka FO

40_caeeb_cenová_ponuka_fo (doc 36kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36 kB

2014 - predaj majetku obce

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Skároš priamym predajom - zámer

39_eeb2b_prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce skároš priamym predajom - zámer (15.6.2014) (pdf 874kb).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 873,45 kB

Podmienky priameho predaja k. ú Skároš

38_17e87_podmienky_priameho_predaja_k._ú_skároš (15.6.2014) (pdf 1770 kb).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,73 MB

Čestné vyhlásenie

37_b5bd8_Čestné_vyhlásenie (doc 32 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31,5 kB

Vyhlásenie záujemcu

36_b0cae_vyhlásenie_záujemcu (doc 34 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 34 kB

Cenová ponuka FO

35_fdb0c_cenová_ponuka_fo (doc 36 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36 kB

2014 - nájom majetku obce (parcela 444)

Zámer realizovať prenechanie majetku Obce Skároš do nájmu

34_aeeb2_zámer_realizovať_prenechanie_majetku_obce_skároš_do_nájmu_parcela_č._444 (pdf 774 kb).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 773,14 kB

Podmienky nájmu parc. reg. „C“ Č. 444, k. ú. Skároš

33_aeeb2_podmienky_nájmu_parc._reg._„c“_Č. 444, k.ú._skároš (pdf 1288 kb).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,26 MB

Čestné vyhlásenie

32_16543_Čestné_vyhlásenie (pdf 32 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31,5 kB

Vyhlásenie záujemcu

31_3d617_vyhlásenie_záujemcu (doc 36 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36 kB

Cenová ponuka FO

30_aeeb2_cenová_ponuka_fo (doc 36 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36 kB

2014 - nájom majetku obce (parcela 398/34)

Zámer realizovať prenechanie majetku Obce Skároš do nájmu

29_0caee_zámer_realizovať_prenechanie_majetku_obce_skároš_do_nájmu (pdf 555 kb).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 554,11 kB

Čestné vyhlásenie

27_db0ca_Čestné_vyhlásenie (doc 30 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30 kB

Vyhlásenie záujemcu

26_2b5bd_vyhlásenie_záujemcu (doc 30 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29,5 kB

Cenová ponuka FO

25_8fdb0_cenová_ponuka fo (doc 36 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36 kB

2014 - nájom majetku obce (parcela č. 340/11)

Zámer realizovať prenechanie majetku Obce Skároš do nájmu

24_e87c8_zámer_realizovať_prenechanie_majetku_obce_skároš_do_nájmu (pdf 555 kb).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 554,82 kB

Podmienky nájmu parc. reg. „E“ Č.340/11, k. ú. Skároš

23_2b5bd_podmienky_nájmu_parc._reg._„e“_Č.340-11,_k._ú._skároš (pdf 1783 kb).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,74 MB

Čestné vyhlásenie

22_db0ca_Čestné_vyhlásenie (doc 30 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30 kB

Vyhlásenie záujemcu

21_eeb2b_vyhlásenie_záujemcu (doc 30 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29,5 kB

Cenová ponuka FO

20_543d6_cenová_ponuka_fo (doc 36 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36 kB

2014 - Nájom majetku obce (parcela č. 331)

Zámer realizovať prenechanie majetku Obce Skároš do nájmu

19_0caee_zámer-realizovať_prenechanie_majetku_obce_skároš_do_nájmu (pdf 552 kb).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 551,21 kB

Podmienky nájmu parc. reg. „E“ Č. 331, k. ú. Skároš

18_8fdb0_podmienky_nájmu_parc._reg._„e“_Č._331,_k._ú._skároš (pdf 1851 kb).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,81 MB

Čestné vyhlásenie

17_eb2b5_Čestné_vyhlásenie (doc 30 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30 kB

Vyhlásenie záujemcu

16_b2b5b_vyhlásenie_záujemcu (doc 30 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30 kB

Cenová ponuka FO

15_fdb0c_cenová_ponuka_fo (doc 36 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36 kB

2013 - nájom majetku obce (parcela 233)

Zámer realizovať prenechanie majetku Obce Skároš do nájmu

14_8fdb0_zámer_realizovať_prenechanie_majetku_obce_skároš_do_nájmu (pdf 542 kb).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 541,61 kB

Podmienky nájmu parc. reg. „E“ Č. 233, k. ú. Skároš

13_eeb2b_podmienky_nájmu_parc._reg._„e“_Č. 233,_k._ú._skároš (pdf 233 kb).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,73 MB

Čestné vyhlásenie

12_db0ca_Čestné vyhlásenie (doc 31 30kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30,5 kB

Vyhlásenie záujemcu

11_7c88f_vyhlásenie_záujemcu (doc 30 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30 kB

Cenová ponuka FO

10_543d6_cenová_ponuka_fo (doc 36 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36 kB

2013 - predaj majetku obce (parcela 444)

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Skároš z dôvodu hodného osobitného zreteľa - zámer

6_543d6_prevod_vlastníctva_nehnuteľného_majetku_obce_skároš_z_dôvodu_hodného_osobitného_zreteľa _zámer (doc 33 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32,5 kB

Geometrický plán

5_43d61_geometrický_plán (pdf 2057 kb).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,01 MB

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Skároš priamym predajom parc. Č. 444 - zámer

4_2b5bd_prevod_vlastníctva_nehnuteľného_majetku_obce_skároš_priamym_predajom_parc._Č. _444 _zámer (doc 37 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 36,5 kB

Podmienky priameho predaja parc. Č. 444 k. ú Skároš

3_87c88_podmienky_priameho_predaja_parc._Č.-444_k._ú_skároš (doc 42 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41,5 kB

Čestné vyhláseniev

2_543d6_Čestné_vyhlásenie (doc 32 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31,5 kB

Vyhlásenie záujemcu

1_fdb0c_vyhlásenie_záujemcu (doc 29 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29 kB

Cenová ponuka FO

1a_5bd8c_cenová_ponuka_fo (doc 36 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35,5 kB

2012 - predaj majetku obce

Geometrický plán

9_b2b5b_geometrický_plán (pdf 165 kb).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,19 kB

Cenová ponuka fyzickej osoby

8_7e87c_cenová_ponuka_fyzickej_osoby (doc 31 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31 kB

Vyhlásenie záujemcu

7_c1654_vyhlásenie_záujemcu (doc 29 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29 kB

Čestné vyhlásenie

6_6543d_Čestné_vyhlásenie (doc 29 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB

Podmienky priameho predaja parc. Č. 646/2 k.ú. Skároš

5_543d6_podmienky_priameho_predaja_parc._Č._646-2_k.ú._skároš (doc 39 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38,5 kB

Podmienky priameho predaja parc. Č. 646/1 k.ú. Skároš

4_caeeb_podmienky_priameho_predaja_parc._Č._646-1_k.ú._skároš (doc 41kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40,5 kB

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Skároš z dôvodu hodného osobitného zreteľa

3_0caee_prevod_vlastníctva_nehnuteľného_majetku_obce_skároš_z_dôvodu_hodného_osobitného_zreteľa (doc 26 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26 kB

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Skároš priamym predajom parc. Č. 646/2v

2_c1654_prevodvlastníctva_nehnuteľného_majetku_obce_skároš_priamym_predajom_parc._Č._646-2v (doc 31 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30,5 kB

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Skároš priamym predajom parc. Č. 646/1

1_617e8_prevod_vlastníctva_nehnuteľného_majetku_obce_skároš_priamym_predajom_parc._Č._646-1_(doc 31 kb).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30,5 kB

Samospráva

Zvoz odpadu 2023

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Obec Skároš

Obec Skároš sa nachádza asi 20 km južne od okresného a krajského mesta Košice bezprostredne pri maďarskej štátnej hranici. Leží v juhovýchodnej časti košickej kotliny v podhorí Slanských vrchov východne od vodného toku Hornád. Stred obce Skároš leží na kóte 244 m.n.m.. Menšia časť chotára je odlesnenou pahorkatinou, v severnej a východnej časti sa nachádza rozsiahli dubový les.

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na