Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Lov s pánom z Perína – 15. 04. 2017

Lov s pánom z Perína – 15. 04. 2017

Dňa 15. apríla roku 2017-eho sa „Pod vinicami“, na lúke pod Skárošským hradom – blízko vodojemu, konal lukostrelecký turnaj. Začal sa ním štvrtý ročník lukostreleckej súťaže v streľbe primitívnymi lukmi na slamené terče. Zorganizovali ho členovia a dobrovoľníci občianskeho združenia Castellum Cassovia.
Podujatie podporila obec Skároš, na čele s jej starostom JUDr. Ľubomírom Vrankom a priestor poskytol Urbariát – pozemkové spoločenstvo v Skároši, na čele s jeho štatutárom - Ing. Júliusom Kováčom
Akcie sa zúčastnilo 26 strelcov z dvoch krajín (Slovensko a Maďarsko), súťažiacich v streľbe na 10 terčov a iba niečo vyše tucta divákov. Dôvodom malej účasti bol pravdepodobne termín konania akcie vzhľadom k začínajúcim veľkonočným sviatkom.
Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórií: ženy, muži a deti.
Úlohou nášho občianskeho združenia „Hrad SKÁROŠ“ bolo zabezpečiť pre súťažné tímy pohostenie a tak sme navarili guľáš a pripravili niečo na zapitie.
Spotrebný materiál v podobe jednorázových tanierov, pohárov, príborov, utierok a podobných vecí potrebných k pohosteniu zabezpečila formou sponzorského daru p. Alžbeta Elexová, majiteľka firmý „REFLEX “ z Košíc.
Z našich členov sa aktívne na príprave podujatia podieľal hlavne Juraj Kéder, ktorý pomohol nielen svojou fyzickou prítomnosťou, ale aj materiálnym zabezpečením. Pri varení guľáša mu bol výraznou pomocou Daniel Racek, ktorý tak isto bez vyzvania priložil ruky k spoločnému dielu a okrem asistencie pri varení guľáša až do konca akcie úspešne zvládal úlohu hostiteľa. Úlohy fotografa sa ujal Ladislav Nagy z Valalík, ktorý od samého počiatku podujatia dokumentoval prácu organizátorov a náladu súťažiacich. Neskôr musel ale z rodinných dôvodov priestory súťaže opustiť. Jeho úlohu bez váhania a s nadšením prevzal okoloidúci Milan Bagoni, ktorý sa s elánom mladého investigatívneho reportéra vrhal so svojim fotoaparátom do najrôznejších pozícií podľa toho, čo si situácia vyžadovala.
Veľmi výrazne nám pri realizácii celého podujatia pomohol Levoslav Jesenský, ktorý aj keď sám nemohol kôli pracovným povinnostiam, ale nechal nám k dispozícii svoje terénne auto, bez ktorého by sme za daných podmienok v teréne akciu uskutočniť nemohli. Patrí mu naša úprimná a srdečná vďaka.
Prácu nášho občianskeho združenia prišli podporiť aj Michal a Adam Hricovi.
V priebehu dňa nás poctil svojou návštevou aj starosta obce JUDr. Ľubomír Vranka, ktorý v sprievode svojich detí prešiel celé súťažné pole a svojou prítomnosťou podporil snahu nášho občianskeho združenia – zviditeľňovať a prezentovať našu obec Skároš ako nádherné miesto pre život, s krásnou prírodou v celom jej okolí a s množstvom možností na trávenie voľného času. Za jeho podporu srdečne ďakujeme o to viac, že podujatie sa konalo na „Bielu sobotu“ v čase, keď vrcholia prípravy na oslavu „veľkonočných sviatkov“ a väčšina ľudí sa venuje iba svojim domácnostiam.
Počasie počas trvania akcie bolo prívetivé. Aj keď spadlo zopár kvapiek vody z neba, nenechali sme sa zastrašiť a po chvíľke sa oblačnosť premiestnila nevedno kam a tak ako zrána, až do konca podujatia sprevádzalo účastníkov slniečko a slabý vetrík.
Okrem strieľania z luku súťažiaci vyčistili celú súťažnú trasu od predmetov, ktoré do prírody nepatria a ktoré na mieste konania súťaže zanechali neukáznení návštevníci nášho okolia. Celkový objem vyzbieraných odpadkov dosiahol objem 100 litrov. Získaný odpad poputuje pri najbližšom zvoze komunálneho odpadu do spaľovne
firmy Kosit.
Všetkým organizáciám, ale aj jednotlivcom, ktorý akoukoľvek mierou pomohli a podporili naše snahy úprimne zo srdca ďakujeme.

spracoval:
Peter Fotul - predseda OZ Hrad SKÁROŠ