Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Ružový vienok

Dňa 7.5. 2018 sa v kultúrnom dome v Skároši uskutočnila obvodová súťaž detí predškolského veku v ľudovom speve, pod názvom „Ružový vienok“, ktorú organizovala naša materská škola.