Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.10.2018

Zmluva o dielo 002/2018

30/2018

179 998,20 EUR Jedenstosedemdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatosem eur 0,20 cent

MIVA Košice

Obec Skároš

11.10.2018

Kúpna zmluva

29/2018

29 748,00 EUR Dvadsaťdeväť tisíc sedemstoštyridsať osem

Euro-recykling, s.r.o.

Obec Skároš

08.10.2018

Zmluva o poskytovaní všeobecne prospešných služieb

28/2018

242,00 EUR Dvestoštyrisdsať dva

CEiTV, o.z.

Obec Skároš

08.10.2018

Dodatok k zmluve o pripojení

27/2018

30,00 EUR Tridsať eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Skároš

25.09.2018

Kúpna zmluva

26/2018

77,00 EUR Sedemdesiatsedem

Mgr. Zlata Vondrová

Obec Skároš

14.09.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

25/2018

193,20 EUR Stodeväťdesiatri eur 0,20 cent

EKOTEC spol. s r.o.

Obec Skároš

11.09.2018

Dodatok č. 1 k zmluve poskytnutí nenávratneho finačného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2018-001770 zo 18.06.2018 názov projektu:

24/2018

198 499,64 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Skároš

06.09.2018

Zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov

23/2018

Neuvedené

SIMCAR-M s.r.o.

Obec Skároš

05.09.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

22/2018

Neuvedené

CUBS plus, s.r.o.

Obec Skároš

05.09.2018

Zmluva o dielo

21/2018

390,00 EUR Tristodeväťdesiat eur

CUBS plus, s.r.o.

Obec Skároš

05.09.2018

Kúpna zmluva

20/2018

840,00 EUR Osemstoštyridsať eur

Marek Ruščák

Obec Skároš

23.08.2018

Zmluva o certifikáte SSL

19/2018

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Skároš

09.08.2018

Zmluva č. 110/POD-806/18 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny.

18/2018

4 663,09 EUR Štyritisicšesťstošesdesiattri € 9 centov

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Skároš

02.08.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

17/2018

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Skároš

26.07.2018

Kúpna zmluva

16/2018

1 190,00 EUR Tisícstodeväťdesiat €

Seligová Pavlína

Obec Skároš

23.07.2018

Kúpna zmluva

15/2018

2 226,00 EUR Dvetisícdvesto dvadsať šesť

Liliana Bušová

Obec Skároš

09.07.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

14/2018

4 032,00 EUR Štyritisíc tridsať dva eur

EUBICO, s.r.o.

Obec Skároš

06.07.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

13/2018

19,99 EUR Devätnásť eur deväťdesiatdeväť centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Skároš

06.07.2018

Kúpna zmluva

12/2018

1 106,00 EUR Tisícstošesť eur

Slavomír Kéder

Obec Skároš

06.07.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

11/2018

198 499,64 EUR Stodeväťdesiatosemtisíc štyristodeväťdesiatdeväť eur šesťdesiatštyri centov

Ministerstvo vnútra SR

Obec Skároš

28.06.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

10/2018

750,00 EUR Sedemstopäťdesiat

Ing. Daša Polončáková

Obec Skároš

27.06.2018

Zmluva o dielo

9/2018

4 663,09 EUR

Irg&garden servis s.r.o.

Obec Skároš

14.06.2018

Rámcová zmluva

8/2018

1 850,00 EUR

IK TENDER SERVICE s.r.o.

Obec Skároš

30.05.2018

Kúpna zmluva

7/2018

644,00 EUR šesťstoštyridsaťštyri

Mária Parlagiová

Obec Skároš

30.05.2018

Kúpna zmluva

6/2018

812,00 EUR Osemstodvanásť eur

Ľuboslav Fogaraš

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: