Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR

Obec Čaňa

Obec Skároš

29.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

16.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

0,00 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Skároš

15.03.2021

Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluva o dielo

1 110,00 EUR Tisícstodesať eur

TERA green s.r.o.

Obec Skároš

15.03.2021

Zmluva o poskytnutí služieb č. 2/2021

2/2021

4 800,00 EUR Štyritisícosemsto eur

JEGON, s.r.o.

Obec Skároš

15.03.2021

Zmluva č. 01/2021 o poskytnutí služieb (poradenských a konzultačných)

01/2021

5 520,00 EUR Päťtisícpäťstodvadsať eur

ORIENS s.r.o.

Obec Skároš

04.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR

Obec Čaňa

Obec Skároš

23.02.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Skároš

19.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

16.02.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík slu

48,00 EUR Štyridsaťosem eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Skároš

16.02.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladnia s odpadmi z oblov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 4

0,00 EUR

Natur-Pack,a.s.

Obec Skároš

09.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

09.02.2021

Dodatok k Zmluve o dielo č. 73

Dodatok č. 1

Neuvedené

Košice Región Turizmus

Obec Skároš

04.02.2021

Zmluva o poskytnutí služieb 01/2021/SKR

Zmluva o poskytovaní služieb 01/2021/SKR

6 000,00 EUR Šesťtisíc eur

Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.

Obec Skároš

01.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

26.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

20.01.2021

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

5 460,00 EUR Päťtisícštyristošesdesiat €

Ján Bystrianský - BRICk-BOX EnGINEERING

Obec Skároš

28.12.2020

Návrh poistnej zmluvy č. 3559006871. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Návrh poistnej zmluvy č.

441,54 EUR Štyristoštyridsaťjeden eur 54 centov

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Obec Skároš

28.12.2020

Návrh poistnej zmluvy č. 5519001664. Súborové havarijné poistenie motorových vozidiel

Návrh poistnej zmluvy č.5519001664

1 015,11 EUR Tisícpätnásť eur 11 centov

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Obec Skároš

17.12.2020

Zmluva o diele č. 03/OV/220

Zmluva o dielo

239 976,65 EUR Dvestotridsaťdeväťdeväťstosedemdesiatšesť eur 65 centov

EURO-BAU s.r.o.

Obec Skároš

16.12.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

630,00 EUR Śesťstotridsať eur

Ing. Daša Polončáková

Obec Skároš

14.12.2020

Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-predajná zmluva

500,00 EUR Päťstos eur

Marek Német

Obec Skároš

10.12.2020

Dodatok č. 10 k Poistnej zmluve č. 0802023350

Dodatok č. 10 k Poistnej zmluve č. 0802023350

0,00 EUR

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Obec Skároš

08.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Skároš

08.12.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: