Menu
Obec Skároš
Skároš oficiálna stránka obce
Obec Skároš
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 11. 2021

Dohoda č. 21/41/012/61 uzavrená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dohoda č. 21/41/012/61

0,00 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice

Obec Skároš

2. 11. 2021

Dohoda č. 21/41/010/58 uzavretá podľa §10 ods. 3, ods. 5 písm.b) ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dohoda č. 21/41/010/58

0,00 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice

Obec Skároš

25. 10. 2021

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-26-10-2021-SK

915,00 EUR Deväťstopetnásť eur

Galileo Corporation s.r.o

Obec Skároš

9. 9. 2021

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Základná škola, Školská jedáleň Ždaňa

Obec Skároš

31. 8. 2021

Zmluva o termínovanom úvere

929/2021/UZ

15 853,10 EUR Petnásťtisícosemstopäťdesiattri eur 10 centov

VÚB, a.s.

Obec Skároš

6. 8. 2021

Zmluva o poskytovaní služy pri zbere a odvoze odpadu

ZD2021/KE1021

0,00 EUR

ESPIK s.r.o.

Obec Skároš

2. 7. 2021

Poistná zmluva č. 9127004291

Poistná zmluva č. 9127004291

282,31 EUR Dvestoosemdesiatdva eur 31 centov

UNIQA

Obec Skároš

28. 6. 2021

DOHODA na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená v rámci národného projektu "Podpora zamestnanosti"

DOHODA č. 21/41/054/202

0,00 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice

Obec Skároš

15. 6. 2021

Zmluva o odbere a zhodnovaní odpadu č. 24/2021

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 24/2021

0,00 EUR

XYLO MACHINERY SK, s.r.o.

Obec Skároš

7. 6. 2021

Dodatok č. 12 k Poistnej zmluve č. 080-2023350

Dodatok č. 12

0,00 EUR Sedemstoosemnásť eur 77 centov

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Obec Skároš

24. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb č. 02/2021_SD

Zmluva o poskytnutí služieb

4 700,00 EUR Štyritisícsedemsto eur bez DPH

TENDERTEAM, s.r.o.

Obec Skároš

18. 5. 2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fi

0,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Skároš

12. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rpstriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Obč. zák.

Zmluva č. 1421 396

1 400,00 EUR Tisícštyristo eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Skároš

12. 5. 2021

Dodatok k poistnej zmluve č. 0802023350

Dodatok č. 11

0,00 EUR

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Obec Skároš

3. 5. 2021

Zmluva o dielo, číslo Zhotoviteľa: ZoD 45/2021-CS

Zmluva o dielo

137 835,68 EUR Stotridsaťsedemtisícosemstotridsaťpäť eur 68 centov

COLAS Slovakia, a.s.

Obec Skároš

22. 4. 2021

Zmluva o posktovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o posktovaní služieb Mobilným Odberovým Mie

100,00 EUR Sto

Obec Čaňa

Obec Skároš

15. 4. 2021

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

1 000,00 EUR Tisíc eur

Táborák plus n.o.

Obec Skároš

15. 4. 2021

Dodatok č.1

Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/2019 o poskytnutí nenávr

Neuvedené

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Skároš

15. 4. 2021

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2 k Zmluve č.1/2019 o poskytnutí nenávr

Neuvedené

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Skároš

13. 4. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/OV/2020

Dodatok č. 1

0,00 EUR

EURO-BAU s.r.o.

Obec Skároš

13. 4. 2021

Zmuva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

12. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

7. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

6. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR Sto eur

Obec Čaňa

Obec Skároš

29. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Miestom

Zmluva o poskytovaní služieb Mobilným Odberovým Mi

100,00 EUR

Obec Čaňa

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 365

Obec Skároš

Obec Skároš sa nachádza asi 20 km južne od okresného a krajského mesta Košice bezprostredne pri maďarskej štátnej hranici. Leží v juhovýchodnej časti košickej kotliny v podhorí Slanských vrchov východne od vodného toku Hornád. Stred obce Skároš leží na kóte 244 m.n.m.. Menšia časť chotára je odlesnenou pahorkatinou, v severnej a východnej časti sa nachádza rozsiahli dubový les.

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na