Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.12.2011

Nájomná zmluva – Agropulz Skároš, s. r. o.

41/2011

10,00 EUR

Agropulz Skároš,s.r.o.

Obec Skároš

20.12.2011

Nájomná zmluva – Hydromeliorácie š. p.

42/2011

102,90 EUR

Hydromeliorácie, š.p.

Obec Skároš

28.11.2011

Environmentálny fond – Zmluva č. 7973808UO1

39/2011

75 814,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Skároš

16.11.2011

Zmluva o dielo – HAND BA DS, a.s.

38/2011

394 262,57 EUR

HANT BA DS, s.r.o.

Obec Skároš

30.10.2011

Dodatok č.1 k Zmuve o dielo č.3/2011

17a

0,00 EUR

arch&crafts s.r.o.

Obec Skároš

21.10.2011

Lesy Slovenskej republiky – Kúpna zmluva

37/2011

57,00 EUR

Lesy Slovenskej republiky

Obec Skároš

20.10.2011

Dodatok č. 2 2011 k Zmluve č. 91 2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky

35/2011

0,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Skároš

17.10.2011

Zmluva o nájme dopravného prostriedku + Dodatok č. 1

36/2011

4 500,00 EUR

Martin Cvik

Obec Skároš

29.09.2011

Sebastián Grác – Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluve

19/2011

0,00 EUR

Obec Skároš

Sebastián Grác

23.09.2011

Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 09.05.2011

Dodatok č. 1

0,00 EUR

LOMAREX s.r.o.

Obec Skároš

22.09.2011

Zmluva o dielo na zabezpečenie procesu verejného obstarávania – Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Skároš a dodatok

31/2011

1 548,00 EUR

diTcom spol. s.r.o.

Obec Skároš

22.09.2011

Zmluva o dielo na zabezpečenie procesu verejného obstarávania – Detský športový areál

32/2011

1 548,00 EUR

diTcom spol. s.r.o.

Obec Skároš

21.09.2011

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – Ing. Kristína Jakabová

34/2011

600,00 EUR

Ing. Jakabová Kristína

Obec Skároš

16.09.2011

Mandátna zmluva – stavebný dozor

30/2011

5 772,00 EUR

M-MÉTA, spol. s.r.o.

Obec Skároš

12.09.2011

Dodatok č.1 k dohode č. 62/§50i-NS/2011/NP I-2/C

29/2011

8 865,57 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice

Obec Skároš

31.08.2011

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: Z2214012057401 a dodatok

28/2011

423 363,13 EUR

Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Skároš

23.08.2011

Zmluva o spolupráci – Datatrade

27/2011

52,00 EUR

DATATRADE s.r.o.

Obec Skároš

12.08.2011

Dodatok č. 1 2011 k Zmluve č. 91 2011 o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky

26/2011

0,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Skároš

01.08.2011

Príkazná zmluva – Obstaranie zmien a doplnkov ÚPN O Skároš – Ing. arch. Ľuboslava Vlčková

33/2011

400,00 EUR

Ing. arch. Ľuboslava Vlčková

Obec Skároš

29.07.2011

Arch&crafts, s.r.o. – Zmluva o dielo

25/2011

3 720,00 EUR

arch&crafts s.r.o.

Obec Skároš

21.07.2011

EUROKONZULT – Zmluva o partnerstve

24/2011

0,00 EUR

EuroKONZULT Slovakia

Obec Skároš

15.07.2011

Zmluva o dielo – Peter Hugya

23/2011

3 047,86 EUR

Peter Hugya

Obec Skároš

13.07.2011

Ing. arch. Ján Sekan – Zmluva o dielo

18/2011

1 600,00 EUR

Ing. arch. Ján Sekan

Obec Skároš

07.07.2011

Kúpna zmluva č. 101/26/2011 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

22/2011

47,00 EUR

Lesy Slovenskej republiky

Obec Skároš

01.07.2011

DATALAN – Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr zmluvným partnerom

21/2011

0,00 EUR

DATALAN, a.s.

Obec Skároš

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: