Navigácia

Výber jazyka

Obsah

2014

2016

Správa_o_zákazke – Dodávka_umývačky_riadu,_drezu_a_stola_pre_Školskú_jedáleň_pri_Materskej_škole_Skároš (PDF 467 kB) Stiahnuté: 275x | 26.05.2016

Správa_o_zákazke – Dodávka_štrkodrvy_pre_stavebnú_akciu_Viacúčelové_ihrisko_v_obci_Skároš (PDF 539 kB) Stiahnuté: 272x | 26.05.2016

Správa_o_zákazke – Rekonštrukcia_verejného_priestranstva (PDF 28 kB) Stiahnuté: 232x | 26.05.2016

Informácia_o_zadávaní_zákazky – Dodávka_umývačky_riadu,_drezu_a_stola_pre_Školskú_jedáleň_pri_Materskej_škole (PDF 574 kB) Stiahnuté: 333x | 26.05.2016

Informácia_o-zadávaní_zákazky – Dodávka_štrkodrvy pre_stavebnú_akciu_Viacúčelové_ihrisko_v_obci _Skároš (PDF 625 kB) Stiahnuté: 278x | 26.05.2016

Informácia_o_zadávaní_zákazky (PDF 89kB) Stiahnuté: 267x | 26.05.2016

Informácia_o_zadávaní_zákazky - „Dodávka_a_montáž_mantinelového_systému_na_viacúčelové_ihrisko_v_obci _Skároš“ (PDF 44 kB) Stiahnuté: 230x | 26.05.2016

Informácia_o_zadávaní_zákazky - Výber_poskytovateľa_služby – Poskytnutie_krátkodobého_úveru_na_refinancovanie_oprávnených_nákladov_projektu_„Rekonštrukcia_verejného_priestranstva_v_obci_Skároš“ (PDF 47 kB) Stiahnuté: 279x | 26.05.2016

Súhrnná_správa _o_zadaných_zákazkách_za_I.Q 2014 (PDF 664 kB) Stiahnuté: 287x | 26.05.2016

Súhrnná_správa_o_zadaných_zákazkách-za II.Q 2014 (PDF 650kB) Stiahnuté: 263x | 26.05.2016

Súhrnná_správa_o_zadaných_zákazkách_za_III.Q.2014 (PDF 37kB) Stiahnuté: 308x | 26.05.2016

Výzva_na_predloženie_cenovej_ponuky - Rekonštrukcia_verejného_priestranstva_v_obci_Skároš (PDF 2920 kB) Stiahnuté: 445x | 26.05.2016

Vzor – cenová_ponuka (PDF 828kB) Stiahnuté: 249x | 26.05.2016

Neocenený_výkaz_výmer (XLS 103kB) Stiahnuté: 400x | 26.05.2016

2015

2016

Informácia_o_zadávaní_zákazky - Dodávka_a_montáž_konštrukcie_mantinelového_systému_na_viacúčelové_ihirsko_v_obci_Skároš (PDF 44 kB) Stiahnuté: 265x | 26.05.2016

Informácia_o_zadávaní_zákazky - Výber_projektanta_na_spracovanie_projektovej_dokumentácie-kanalizácie_pre_územné_rozhodnutie_a_stavebné_povolenie_pre_obec_Skároš (PDF 201 kB) Stiahnuté: 275x | 26.05.2016

Informácia_o_zadávaní_zákazky - Dodávka_výplne_pre_mantinely (PDF 166 kB) Stiahnuté: 347x | 26.05.2016

Výzva_na_predkladane_ponúk-svetelnotechnické_meranie_vlastností_osvetľovacej_sústavy_po_realizácii_projektu_"Rekonštrukcia_verejného_osvetlenia_v_obci_Skároš" (PDF 1524 kB) Stiahnuté: 343x | 26.05.2016

Výzva_na_predkladanie_ponúk-"Sanácia_nezákonne_umiestnenej_skládky_odpadov_v_obci_Skároš" (PDF 2115kB) Stiahnuté: 310x | 26.05.2016

Výzva_na_predkladanie_ponuk-Zabezpečenie_vypracovania_štúdie_na_výzvu_MinH_SR:"Budovanie_a_modernizácia_verejného_osvetlenia_pre_mestá_a_obce_a_poskytovanie_poradenstva_v_oblasti_energetky" (PDF 1331 kB) Stiahnuté: 285x | 26.05.2016

Stránka