Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Predaj a nájom majetku obce

2018 - predaj majetku obce

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Skároš ako prípad hodný osobnitného zreteľa (par. reg. "E" č.379/5) Stiahnuté: 40x | 24.01.2018

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Skároš ako prípad hodný osobitného zreteľa (par. reg. "C" č. 444) Stiahnuté: 39x | 24.01.2018

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Skároš ako prípad hodný osobitného zreteľa (par. reg. "C" č. 337) Stiahnuté: 32x | 24.01.2018

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Skároš ako prípad hodnaý osobitného zreteľ (par. reg. "C" č. 351/3) Stiahnuté: 32x | 24.01.2018

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Skároš ako prípad hodný osobitného zreteľa (par. reg. "C" č. 435/404) Stiahnuté: 36x | 24.01.2018

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Skároš ako prípad hodný osobitného zreteľa (par. reg. "C" č. 335) Stiahnuté: 38x | 24.01.2018

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 21x | 24.01.2018

Cenová ponuka Stiahnuté: 23x | 24.01.2018

Vyhlásenie záujemcu par. reg. "C" č. 215 Stiahnuté: 51x | 30.01.2018

Vyhlásenie záujemcu par. reg. "C" č. 216 Stiahnuté: 16x | 30.01.2018

Podmienky priameho predaja k parc. reg. "C" č. 215 Stiahnuté: 35x | 30.01.2018

Podmienky priameho predaja k par. reg. "C" č. 216 Stiahnuté: 19x | 30.01.2018

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Skároš priamym predajom par. reg. "C" č. 215 Stiahnuté: 29x | 24.01.2018

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Skároš priamym predajom par. reg. "C" č. 216 Stiahnuté: 22x | 24.01.2018

2014 - predaj majetku obce (dom s.č. 221)

Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Skároš priamym predajom - zámer Stiahnuté: 232x | 03.06.2016

Podmienky priameho predaja k. ú Skároš Stiahnuté: 187x | 03.06.2016

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 125x | 03.06.2016

Vyhlásenie záujemcu Stiahnuté: 139x | 03.06.2016

Cenová ponuka FO Stiahnuté: 145x | 03.06.2016

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Skároš ako prípad hodnaý osobitného zreteľ (par. reg. "C" č. 335) Stiahnuté: 27x | 24.01.2018

Stránka