Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Skároš

Obec Skároš


Skároš, ktorý sa nachádza asi 20 km južne od Košíc bezprostredne pri maďarskej hranici, je veľmi stará dedina. Spomína sa už v roku 1270 pri opise hraníc panstva hradu Füzér ako zem Skároš. Leží v juhovýchodnej časti košickej kotliny v podhorí Slanských vrchov východne od vodného toku Hornád. Stred obce Skároš leží na kóte 244 m.n.m.. Menšia časť chotára je odlesnenou pahorkatinou, v severnej a východnej časti sa nachádza rozsiahli dubový les. Obec Skároš je súčasťou širšieho urbanizačného priestoru Košíc, s okolitými obcami vytvára Združenie obcí Hornád. Záujmové územie obce tvorí priľahlé územie obcí: Nižná Myšľa, Rákoš, Slanec, Slanská Huta, Trstené pri Hornáde, Skároš a Ždaňa. V tomto priestore plní obec Skároš funkciu bývania a neskôr východiska do rozsiahlych lesných partií Miliča s cestným priechodom do jeho Maďarských častí. Územie obce Skároš je súčasťou okresu Košice-okolie a Košického samosprávneho kraja.

Aktuality

07.03.2018 - 23.03.2018

Návrh záverečného účtu obce Skároš za rok 2017

Detail Úradná tabuľa

01.03.2018

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Dňa 22.03.2018 bude v celej obci prerušená distribúcia elektrickej energie

Detail Oznamy

22.02.2018

Zber elektroodpadu

Dňa 27.02.2018 o 8,30 hod. sa uskutoční zber elektroodpadu.

Detail Oznamy

20.12.2017

Oznam o zatvorení obecného úradu Skároš počas sviatkov

Obecný úrad v dňoch 22.27.28.a29.12.2017 bude zatvorený

Detail Oznamy

20.12.2017

Oznam zberu odpadu s obsahom škodlivín

Dňa 27.12.2017 sa uskutoční zber odpadu s obsahom škodlivín

Detail Oznamy

09.08.2017

Pozvánka na zasadnutie OZ miestnej samosprávy obce Skároš

Pozvánka na OZ dňa 14.08.2017

Detail Obecné zastupiteľstvo