Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Skároš

Obec Skároš


Skároš, ktorý sa nachádza asi 20 km južne od Košíc bezprostredne pri maďarskej hranici, je veľmi stará dedina. Spomína sa už v roku 1270 pri opise hraníc panstva hradu Füzér ako zem Skároš. Leží v juhovýchodnej časti košickej kotliny v podhorí Slanských vrchov východne od vodného toku Hornád. Stred obce Skároš leží na kóte 244 m.n.m.. Menšia časť chotára je odlesnenou pahorkatinou, v severnej a východnej časti sa nachádza rozsiahli dubový les. Obec Skároš je súčasťou širšieho urbanizačného priestoru Košíc, s okolitými obcami vytvára Združenie obcí Hornád. Záujmové územie obce tvorí priľahlé územie obcí: Nižná Myšľa, Rákoš, Slanec, Slanská Huta, Trstené pri Hornáde, Skároš a Ždaňa. V tomto priestore plní obec Skároš funkciu bývania a neskôr východiska do rozsiahlych lesných partií Miliča s cestným priechodom do jeho Maďarských častí. Územie obce Skároš je súčasťou okresu Košice-okolie a Košického samosprávneho kraja.

Aktuality

09.08.2017

Pozvánka na zasadnutie OZ miestnej samosprávy obce Skároš

Pozvánka na OZ dňa 14.08.2017

Detail Obecné zastupiteľstvo

02.06.2017

Pozvánka na zasadnutie OZ miestnej samosprávy obce Skároš

Pozvánka na deň 7.6.2017

Detail Obecné zastupiteľstvo

31.03.2017

Lov s pánom z Devína pod hradom Skároš - Lukostrelecký turnaj

Hradné zvesti - Catellum Cassovia

Detail Oznamy

31.03.2017

XII. Medzinárodné stretnutie turistov na Veľkom Miliči

XII. Medzinárodné stretnutie turistov na Veľkom Miliči

Detail Oznamy

07.09.2016

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Detail Oznamy

17.08.2016

Tvorba cestovného poriadku pravidelnej autobusovej dopravy

tvorba nového cestovného poriadku

Detail Oznamy

06.07.2016

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Detail Oznamy