Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Skároš

Obec Skároš


Skároš, ktorý sa nachádza asi 20 km južne od Košíc bezprostredne pri maďarskej hranici, je veľmi stará dedina. Spomína sa už v roku 1270 pri opise hraníc panstva hradu Füzér ako zem Skároš. Leží v juhovýchodnej časti košickej kotliny v podhorí Slanských vrchov východne od vodného toku Hornád. Stred obce Skároš leží na kóte 244 m.n.m.. Menšia časť chotára je odlesnenou pahorkatinou, v severnej a východnej časti sa nachádza rozsiahli dubový les. Obec Skároš je súčasťou širšieho urbanizačného priestoru Košíc, s okolitými obcami vytvára Združenie obcí Hornád. Záujmové územie obce tvorí priľahlé územie obcí: Nižná Myšľa, Rákoš, Slanec, Slanská Huta, Trstené pri Hornáde, Skároš a Ždaňa. V tomto priestore plní obec Skároš funkciu bývania a neskôr východiska do rozsiahlych lesných partií Miliča s cestným priechodom do jeho Maďarských častí. Územie obce Skároš je súčasťou okresu Košice-okolie a Košického samosprávneho kraja.

Aktuality

21.05.2018

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie 29.05.2018

VSD a.s. oznamuje občanom prerušenie distribúcie elektriny v Obci Skároš dňa 29.05.2018 na uliciach Športová, Orgovánová, Bočná, Školská okrem č.d.242, ul. Hlavná v úseku od Katolíckeho kostola po č. d. 201 - ostatné časti obce - viď príloha

Detail Oznamy

21.05.2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 29.05.2018

VSD a.s. oznamuje občanom prerušenie dodávky elektrickej energie v obci Skároš dňa 29.05.2018 - bližšie informácie - viď príloha

Detail Oznamy

16.05.2018 - 21.05.2018

Pozvánka na oslavy "Dňa matiek"

Detail Úradná tabuľa

15.05.2018 - 31.05.2018

OZNAM - dôležité upozornenie - Africký mor osípaných

Detail Úradná tabuľa

03.05.2018

Pozvánka na slávnostnú vatru

Dňa 7. mája 2018

Detail Oznamy

03.05.2018

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Dňa 25.05.2018

Detail Oznamy